Michal podľa nás ste bol v zahraničí, kde sa za bežný účet vo väčšine prípadov neplatí. Najjednoduchší spôsob ako mať účet bezplatne, tak je plniť podmienky banky. Dnes už u väčšiny bánk po splnení nimi stanovených podmienok, môžete mať účet bezplatne. Aké tieto podmienky bývajú? Väčšinou sa jedná o tieto:

A) Na účet vám každý mesiac prídu peniaze, napríklad v podobe výplaty. 

B) Máte nastavené trvalé príkazy, napríklad za telefón, plyn, energie, poistky a podobne.

C) Platíte kartou v obchodoch.

Ak napriek tomu chcete mať účet zadarmo bez podmienok, obráťte sa našich konzultantov, ktorí vám s radosťou pomôžu, len budú od vás potrebovať viac