Fispro Biznis

Našou víziou je vytvoriť lepšie prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Našou misiou je priniesť nezávislé, expertné informácie každému podnikateľovi v oblasti firemných financií a poistenia. Pripravíme individuálne riešenia, ukážeme vám nezávislú analýzu výhodnosti bánk a firemné financovanie za najlepších možných podmienok.

Kto sme?

Pomáhame podnikateľom už viac ako 15 rokov. Máme výborné znalosti z oblasti bankovníctva. Sme profesionáli, ktorí pracovali v bankách, preto sa v prostredí financií orientujeme na veľmi vysokej úrovni. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že dostanú služby s vysokou pridanou hodnotou. Zakladáme si na dlhodobých a korektných vzťahoch. Hlavným cieľom je priniesť expertné informácie pre každého podnikateľa v oblasti firemných financií a poistenia. Opierame sa o metodiku bánk a poisťovní. Z bankových a poistných produktov vyberáme pre klienta tie najvýhodnejšie.

Oblasť nášho pôsobenia

Financovanie na mieru

Konzultácie

Poistenie

Prečo s nami?

Viac času pre vašu firmu

Firemné financie a poistenie sú pre nás prirodzeným prostredím a pre vás je výhodné tieto veci delegovať na expertov. Venujte sa tomu, čo viete najlepšie, vašej firme.

Odborníci

Firemné financie sú naša oblasť expertízy. Zbierali sme prax a skúsenosti viac ako 15 rokov. Sme nezávislí konzultanti, ktorí sa pozerajú z dvoch pohľadov, strategicky aj takticky.

Kde nás nájdete?

Pracujeme tam, kde ste vy. Sme aktívni po celom Slovensku.
Technológie nám umožňujú prácu na diaľku, vďaka čomu je konzultácia efektívnejšia a pohodlnejšia.

Financovanie na mieru

Predbehnite konkurenciu pomocou vhodne zvolenej investície a marketingovej stratégie.  Nestrácajte čas študovaním komplikovaných zmlúv v bankách. Venujte sa svojmu biznisu. My vám pomôžeme získať výhodný investičný, prevádzkový alebo kontokorentný úver. Urobíme prieskum bankových produktov a vyberieme pre vás ten najvhodnejší.

Sme nezávislí experti, špecialisti na firemné financovanie. Spolupracujeme so všetkými bankami na Slovensku. Vieme skutočne zabezpečiť financovanie na mieru. Rýchlo, efektívne a pohodlne.

Zaujíma vás, ako získať peniaze pre vaše podnikanie?

Vieme s vysokou úspešnosťou predpovedať, ktorá banka vie financovať vaše potreby bez toho, aby ste do banky čo i len vkročili.

Chcete expertného konzultanta, ktorý vám so všetkým pomôže?

Na nás sa viete spoľahnúť. Máme dlhoročné skúsenosti a unikátne vzťahy s bankami, čo vytvára predpoklad pre čo najlepšie výsledky.

Čas sú peniaze, my vám ich šetríme od začiatku. Zistite ako hodnotíme vaše šance!

Opierame sa o metodiku bánk a rôznych analytických postupov, ktorá vám ušetrí desiatky hodín v bankách. Zistite, či máte šancu získať firemný úver.

Firemné financovanie na rozvoj a chod firmy

Zabezpečte si dostatočné prostriedky na investíciu do firmy bez toho, aby ste museli vzdať kontroly alebo podielu vo firme privátnemu investorovi.
FISPRO BIZNIS posúva hranice konzultácie v oblasti firemných financií. Tvoríme hodnoty pre našich partnerov. Sme ako maják vo svete zložitých úverových podmienok a formulácií. Sme vaši poradcovia počas celej doby vášho podnikania.

Aké sú možnosti financovania vášho podnikania?

 • Investičný úver slúži na rozvoj firmy, zabezpečenie nových priestorov, ich rozšírenie, či nákup technológií. 
 • Prevádzkový úver zabezpečí bezchybný chod firmy počas obchodného procesu, nákup zásob, materiálu, výrobkov.
 • Kontokorentný úver je efektívny nástroj pružného riadenia cash-flow. Slúži na preklenutie krátkodobého poklesu likvidity. 
 • Produkty Obchodného financovania slúžia na elimináciu rizík spojených s neplnením zmluvných podmienok. Ide o platobné a zabezpečovacie nástroje v obchodnom styku (bankové záruky, akreditívy atď.). 
 • Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa výstavbu rezidenčných, retailových, logistických, kancelárskych projektov.
 • Leasing predstavuje jednu z najdostupnejších foriem financovania, kedy na zakúpenie predmetu leasingu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.
 • Faktoring je forma financovania, ktorá pomáha firmám zrýchliť ich peňažné toky. Podstatou Faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok pred lehotou ich splatnosti.

Konzultácie

Podnikanie prináša so sebou množstvo výziev a rozhodnutí, ktoré môžu mať významný vplyv na jeho úspech. Jednou z kľúčových oblastí, ktoré by nemali byť podceňované, je riadenie rizík a financií. Konzultácia s odborníkom na poistenie a financovanie môže pre podnikateľov ponúknuť množstvo výhod a zlepšiť ich celkovú situáciu.

Poistenie

Poistenie by malo byť pre každého, kto podniká, samozrejmosťou. Cena poistenia sa odvíja od viacerých faktorov. Zohľadňuje sa pri nej činnosť, akú podnikateľ vykonáva a tiež veľkosť firmy a jej tržby. Napriek tomu, že mnohí podnikatelia sa snažia chrániť svoj majetok, pri poistení zabúdajú na potrebu poistiť si zodpovednosť za škoduvoči tretím osobám na zdraví a majetku.

Poistenie na mieru

Podnikať s vedomím, že máte svoj biznis poistený, vám zaručí pocit istoty. Urobíme prieskum poistných produktov a pomôžeme vám získať poistenie na mieru.

Ponuka poistných produktov pre firemných klientov:

 • Poistenie majetku a prerušenia prevádzky
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Poistenie prepravovaného nákladu
 • Poistenie stavebných a montážnych prác
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie bytových domov
 • Poistenie poľnohospodárov
 • Poistenie vozidiel (PZP, KASKO, GAP)

Ing. Petra Dzuráková

Mám 15 rokov skúseností v korporátnom bankovníctve. V oblasti finančného riadenia spoločností vám viem pomôcť zlepšiť a zefektívniť finančné toky a nastaviť optimálnu štruktúru financovania.
Mojou víziou je pomáhať firmám nájsť najlepšiu cestu k úspešnému podnikaniu. Vo svojom voľnom čase sa venujem športu, umeniu, cestovaniu a poznávaniu nových kultúr.

Phone: +421 904 755 459 / email: petra.dzurakova@fispro.sk

Ing. Roman Sečiansky

Odborný konzultant pre malé a stredné podniky s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti investičného bankovníctva,
podnikania a biznisu.
Expert na získanie finančných zdrojov pre firmy, komunikáciu a vyjednávanie s bankou. Mojou túžbou je pomáhať firmám stať sa úspešnými.

Phone: +421 917 778 203 / email: roman.seciansky@fispro.sk