Konzultanti - služby pre podnikateľov

Petra Dzuráková

pobočka Prievidza

+ 421 904 755 459

petra.dzurakova@fispro.sk

Roman Sečiansky

pobočka Prievidza

+ 421 917 778 203

roman.seciansky@fispro.sk