Zameral by som sa na 5 podstatných otázok, ktoré si treba položiť pred založením sporenia.
1)    Ako dlho chcete sporiť?
2)    Aký výnos/výsledok by ste chceli dosiahnuť?
3)    Aké riziko ste ochotný postúpiť (žiadne, malé, stredné, veľké)?
4)    Ako rýchlo sa chcete dostať k peniazom, keby ste ich potrebovali?
5)    Koľko ste schopný mesačne odkladať?