V posledných rokoch sa neustále utvárali a menili podmienky dôchodkového systému v SR a ani dnešný stav nie je určite konečný. Z toho dôvodu, mnoho ľudí dnes úplne stratilo prehľad v tomto systéme. Výsledkom je, že málokto vie naozaj využívať všetky benefity a dostupné príspevky, ktoré majú zásadný vplyv na jeho výsledný dôchodok. Častý dôvod nezáujmu je aj to, že dôchodok je pre zúčastnených VEĽMI vzdialená budúcnosť. Pravdou však je, že 2 – 3 správne rozhodnutia, ktoré urobíme dnes, nám prinesú niekoľko stoviek € v budúcnosti. Väčšinou nás to dokonca ani nič nestojí. Poďme ale pekne poporiadku.

 1. Pilier

               Spravuje ho Sociálna poisťovňa (mimochodom so stratou 703 mil. € za r. 2015) a charakterizuje ho jedna základná vlastnosť. Peniaze sporiteľov sa v ňom nesporia, ale vyplácajú sa terajším dôchodcom. Z tohto dôvodu je to vlastne neustále prázdna truhlica, z ktorej peniaze odchádzajú rýchlejšie ako tam prichádzajú.

A to ešte nečelíme armáde dôchodcov, ktorá príde o cca 20 – 30 rokov …

Pre tieto dôvody je už dnes jasné, že tento systém je neudržateľný. Bohužiaľ sa ešte nájde obrovské množstvo ľudí, ktorí sa spoliehajú iba naň …

Prasiatko na sporenie peňazí

„Peniaze sporiteľov sa v I. piliery nesporia, ale vyplácajú sa terajším dôchodcom.“

 2. Pilier

               Je to náplasť (aj keď v podstate iba nepatrná) na slabosti I. piliera. Cieľom je zabezpečiť sporiteľom aspoň nejakú záruku toho, že časť zaplatených peňazí počas života URČITE dostanú späť. Je to vyriešené tým, že časť odvodov si pracujúci človek sporí na svojom vlastnom účte a vďaka tomu môže počítať s tým, že aspoň tieto peniaze na dôchodku dostane späť.

V tomto prípade je však už dôležité venovať tomu aspoň nejakú pozornosť, nakoľko zhodnotenie svojich úspor už v značnej miere ovplyvní vaše rozhodnutie (resp. správna voľba investičného fondu).

Tak ako v prípade hypotéky (kde rozdiel aj 1 – 2 % zvýši preplatenie o tisíce €), aj v tomto prípade o 1 – 2% vyššie zhodnotenie môže znamenať o 100 – 200 € vyšší dôchodok.

Naozaj značná VÝHODA je aj v tom (aj keď nie pre samotného sporiteľa), že nasporená suma je DEDIČNÁ. Niekoľko rokov pred dôchodkom tam v prípade priemerne zarábajúceho človeka bude suma 50 – 100.000 €.

PRETO každý, kto tvrdí, že sa „nedožije dôchodku“, by mal byť účastníkom II. piliera, aby všetky úspory neprepadli v prospech štátu …

Mince na stole

3. pilier

               Jedná sa o poslednú, individuálnu formu sporenia si na dôchodok. Je zvýhodnený daňovými úľavami a zároveň zamestnávatelia do neho prispievajú svojim zamestnancom niekoľko desiatok € mesačne.

Hlavne v prípade, že vám zamestnávateľ prispieva, jedná sa o výhodnú formu sporenia na dôchodok, ktorá ako prvá zo spomínaných naozaj dokáže zlepšiť Vašu finančnú situáciu na dôchodku.

Ak však nemáte možnosť využiť príspevky zamestnávateľa, alebo ste napr. SZČO, je určite výhodnejšie využiť priame investovanie, napr. do podielových fondov (nie je v tom žiaden rozdiel, keďže aj III. pilier investuje do podielových fondov), kde však nie ste viazaný dôchodkovým vekom, a zároveň menej obmedzovaný legislatívou.

Zo spomenutého vyplýva, že trochu času venovanému starostlivosti o svoj budúci dôchodok Vám môže priniesť naozaj značné zvýšenie výslednej výšky dôchodku.

To najdôležitejšie, čo si ale musíte zapamätať je, že jediný na koho sa môžete v tejto oblasti spoľahnúť STE LEN VY SÁM, málokto má toľko peňazí, aby si mohol dovoliť neriešiť túto otázku a svojim nezáujmom prísť o tisíce € …

V prípade záujmu o ďalšie informácie ohľadom dôchodkových pilierov, nás neváhajte kontaktovať na čísle 0902 266 555 alebo emailom na podpora@fispro.sk, kde vám radi bezplatne poradíme.