Čo je to II. dôchodkový pilier?

Je to sporenie na osobný účet sporiteľa. Jeho účelom je spolu so starobným poistením (1. pilier) zabezpečiť príjem v starobe, alebo príjem pozostalým v prípade smrti sporiteľa.
Na rozdiel od priebežného 1. piliera je 2. pilier zásluhový.
To znamená, že čím viac sporiteľ zarába, tým viac peňazí sporí.

Výhodou II. piliera je, že je dedičný.   Preto do zmluvy II. piliera treba napísať konkrétne oprávnené osoby, ktoré v prípade smrti sporiteľa dostanú peniaze.

Ak mi idú odvody do I. aj II. piliera, budem mať dva dôchodky?

V podstate áno, ale dôchodok z I. piliera bude zhruba o tretinu znížený.
Platí to, že: Čím viac pilierov a sporení do dôchodku máte, tým budete mať v dôchodku viac peňazí.

Čo sa stane, ak si nestihnem našetriť aspoň na minimálny dôchodok?

Dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (I. pilier)
a druhú časť zo svojich peňazí (II. pilier) v Dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (DSS).
Keď by bol váš dôchodok napriek tomu príliš nízky, štát vám poskytne dávky v hmotnej núdzi
tak, ako ostatným občanom.

Odišiel som zo zamestnania a začal som podnikať. Čo bude s mojim II.pilierom, keď odvody do Sociálnej poisťovne začnem odvádzať až budúci rok

Ak neplatíte odvody do Soc. poisťovne, príspevky na dôchodkové poistenie (I.pilier) nie sú pripisované a tým pádom nie sú pripisované ani príspevky na váš osobný dôchodkový účet (II.pilier). Vaše prostriedky v II. pilieri sú však aj naďalej zhodnocované.

Môžete si tiež zasielať dobrovoľné príspevky, tie sa ale nezarátavajú do doby sporenia.
Podľa zákona o dani z príjmov (§ 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z) si môžete o zaplatené dobrovoľné príspevky znížiť základ dane , a to najviac do výšky 2 % zo základu dane.

Aké sú výhody starobného dôchodkového sporenia?

– prostriedky, ktoré si v II. pilieri sporíte sú vašim vlastníctvom, – v prípade vašej smrti nasporené prostriedky zdedí vami určená oprávnená osoba,
ak ste ju neurčili, stávajú sa predmetom dedičského konania,
(pre urýchlenie odporúčame oprávnenú osobu do zmluvy II. piliera vždy vypísať), – máte možnosť zvýšiť si svoj budúci dôchodok dobrovoľnými príspevkami, frekvencia
a výška príspevkov nie je ohraničená, – daňová úľava z uhradených dobrovoľných príspevkov do výšky 2% zo základu dane,  II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch 

Oprávnená osoba

– do zmluvy 2. piliera odporúčame uvádzať vždy konkrétnu osobu / osoby
(meno+priezvisko, dátum narodenia / rodné číslo + podiel na plnení),
kde peniaze v prípade smrti sporiteľa dostanú oprávnené osoby
– maximálny podiel na plnení je spolu 100 %

Kalkukačka
Hrubý príjem
Rok, kedy ste začali pracovať?
Koľko máte nasporené v druhom pilieri?
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky