Čo je to I. dôchodkový pilier?

Prvý dôchodkový pilier predstavuje takzvaný priebežný dôchodkový systém.
Prevádzkuje ho Sociálna poisťovňa. Do prvého piliera sú zapojení všetci občania
v aktívnom veku a ich zamestnávatelia, ktorí povinne platia z každej mzdy odvody.

Aké podmienky musí poistenec spĺňať, aby vznikol nárok na dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý má odpracovaných najmenej 15 rokov, 
odvádzal príspevky  do dôchodkového poistenia a dovŕšil  dôchodkový vek, ktorý je 62 rokov jednotne u mužov aj žien. Táto hranica veku sa po čase môže zvýšiť.

Ako dlho budem dostávať dôchodok z I. piliera?

Dôchodok z I. piliera vám bude vyplácaný doživotne.

Musím odísť do dôchodku, keď dovŕšim 62 rokov a mám odrobených viac ako 15 rokov?

Nie, nemusíte. Ak ste zamestnaný, môžete svoj odchod do dôchodku posunúť na neskôr.

Aké riziká sú spojené s I. pilierom?

I. pilier so sebou nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, ktorý prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku.
Výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná.
I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si prostriedky Sociálna poisťovňa požičiava.

Kalkukačka
Hrubý príjem
Rok, kedy ste začali pracovať?
Rok, kedy pôjdete do dôchodku?
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky