Životné poistenie alebo čo ste o ňom možno nevedeli

Máte uzatvorené životné poistenie? Alebo rozmýšľate nad tým, že by ste si možno mali nejaké uzavrieť? Viete, na čo má životné poistenie v skutočnosti slúžiť?

Životné poistenie

Znie to ako jednoduchá otázka. Je predsa jasné, že životné poistenie mám na to, aby som dostal nejaké peniaze, keď sa mi niečo stane.

Dôležité je však v tomto prípade poznať, čo vlastne znamená „nejaké peniaze“ a „keď sa mi niečo stane“. Ako ste na tom Vy?

Viete, čo vlastne máte poistené? Viete, koľko dostanete peňazí, keď nastane poistná udalosť? 

Samozrejme, nie každý je poistný expert. Nemôžeme predsa vedieť, čo a ako treba v poistnej zmluve nastaviť. To má predsa ovládať poistný agent, ktorý mi zmluvu uzatváral. Spoliehame sa na to, že on tomu rozumie a nastavil nám zmluvu správne. To by však mohla byť chyba. Väčšina poistných agentov sú v prvom rade obchodníci, ale nie vždy aj odborníci. 

Z mojich vlastných skúseností aj zo štatistík vyplýva, že zhruba 85 % ľudí nemá správne nastavenú poistnú zmluvu. A viac ako 50 % ju má urobenú úplne zle! Je to preto, že mnohí ľudia, dokonca ani niektorí poistní agenti sami nevedia, na čo vlastne slúži životné poistenie.

Na čo vlastne slúži životné poistenie?

Základný princíp životného poistenia nie je ochrániť život ako taký. To sa bohužiaľ ani nedá. Úlohy životného poistenia sú nasledovné:

–          Zabezpečiť stabilný mesačný príjem (pri zdravotných problémoch)

–          Ochrániť rodinu v prípade úmrtia (nahradiť príjem, uhradiť záväzky – úvery)

–          Kompenzovať liečebné náklady, prípadne zvýšiť komfort a účinnosť liečby

Životné poistenie alebo čo ste o ňom možno nevedeli

Životné poistenie je jedným zo základných kameňov finančného plánu

Všetky naše plány, sny a ciele vychádzajú z toho, či budeme mať počas svojho života stabilný príjem.

Mať iba „nejaké“ poistenie nestačí. Je potrebné, aby bolo urobené presne podľa našich aktuálnych potrieb.

To je už úloha profesionála. Ten na základe informácií o nás, našom zamestnaní, aktuálnych potrebách dokáže pripraviť zmluvu, ktorá nám skutočne zabezpečí všetko potrebné.

Spomínate si, keď ste uzatvárali životné poistenie? Mal človek, ktorý pripravoval zmluvu, dostatok informácií? Poznal váš mesačný príjem? Poznal vaše plány, ciele a potreby?

Ak nie, z čoho vychádzal pri príprave poistnej zmluvy?

Zároveň sa životná situácia mení u každého z nás. Preto je potrebné dobre nastavené poistenie udržiavať aktuálne. Je to podobné, ako si dať priebežne kontrolovať auto v servise. Niekedy malá oprava môže predísť veľkým škodám a problémom.

Nič horšie sa nám nemôže stať, ako platiť celý život poistenie a keď nastane potreba peňažného plnenia, zistíme, že zmluva bola nastavená podľa iných potrieb, ako máme dnes.

Potrebujete mať istotu stabilného príjmu? Záleží vám na tom, ako bude o vašich blízkych postarané? Obráťte sa na našich odborníkov, ktorí vám s radosťou pomôžu nastaviť poistnú zmluvu šitú na mieru. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zaújimať:

Súvisiace články