Muž skáčuci na horách

Pri životnom poistení je dôležitá aj jeho forma

Hlavnou úlohou životného poistenia je zabezpečiť si pre seba alebo svojich blízkych ochranu pre prípad nejakej udalosti.

Môžeme sa poistiť pre prípad smrti alebo dožitia určitého veku. Existujú však viaceré formy životného poistenia. V najnovšej Poradni vám poradíme, na čo si treba dávať pozor pri uzatváraní poistenia a pozrieme sa aj na rozdiely medzi rizikovým, investičným a kapitálovým poistením a sporením.

Životným poistením zabezpečíte seba alebo svojich blízkych pre prípad nejakej udalosti, ktorá môže v budúcnosti nastať vo vašom živote. Ide väčšinou o nepríjemnú udalosť a poistením si kryjete riziká, ktoré z tejto udalosti vzniknú. Ak nastane situácia, na ktorú ste poistený, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu. Udalosť, na ktorú ste poistený, nazývame poistná udalosť a peniaze, ktoré vám poisťovňa vyplatí, sú poistné plnenie.

Kolabujúci muž

V životnom poistení sa najčastejšie poisťujeme:

• pre prípad smrti (ak zomrie niekto príliš skoro alebo zomrie živiteľ rodiny, tak poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu pozostalým),

• dožitia určitého veku (poisťovňa pri dožití veku dohodnutého v zmluve vyplatí určenú sumu).

K životnému poisteniu si môžete takzvane pripoistiť aj ďalšie riziká, ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita (pre prípad, že by ste kvôli takejto udalosti stratili schopnosť zarábať alebo že by vám vznikli vyššie náklady na život).

Životné poistenie môžete mať dojednané ako takzvané:

1. Rizikové poistenie

Podstatou rizikového poistenia je, že vy platíte poisťovni pravidelne alebo jednorazovo peniaze (poistné) a ak počas trvania poistenia nastane udalosť, ktorú ste si poistili, poisťovňa vám vyplatí dohodnuté plnenie. Ak ale táto udalosť nenastane, poisťovňa vám nezaplatí žiadne peniaze.

2. Investičné poistenie

V investičnom životnom poistení platíte poistné, ktorým si kryjete nejaké riziko, teda poisťujete sa pre prípad nejakej budúcej udalosti. Okrem toho ale platíte poistné, ktoré za vás poisťovňa investuje do cenných papierov. Výnosy (zárobky) a straty z takéhoto investovania pripisuje poisťovňa na účet, ktorý sa väčšinou volá „osobné konto” alebo „osobný účet”. Túto sumu vám poisťovňa vyplatí v momente, ktorý máte dohodnutý v poistnej zmluve – zvyčajne to je v momente, keď sa dožijete určitého veku (napríklad 50 rokov). Ako je to pri každom investovaní, aj v tomto prípade môžete ZAROBIŤ, ale môžete peniaze aj PREROBIŤ. Preto, ak by vám niekto tvrdil, že investičné životné poistenie je vlastne sporenie, nie je to pravda. Pri investičnom životnom poistení sa vám nezhodnocuje celá suma poistného, ktoré poisťovni zaplatíte. Len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje a na rizikové poistenie a na náklady.

3. Kapitálové (garantované) poistenie

V prípade kapitálového životného poistenia platíte poistné, ktorým si kryjete nejaké riziko, teda poisťujete sa pre prípad nejakej budúcej udalosti. Zároveň platíte poistné, ktoré sa pripisuje na váš účet, ktorý sa volá väčšinou „osobné konto” alebo „osobný účet”. Peniaze, ktoré sa nachádzajú na vašom osobnom účte, sa zhodnocujú o určité percento, ktoré ste si dohodli v poistnej zmluve. Ide o typ poistenia, kde poisťovňa garantuje, aký úrok vám pripíše. Pri kapitálovom životnom poistení sa vám nezhodnocuje celá suma poistného, ktoré poisťovni zaplatíte. Len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje na poplatky a na rizikové poistenie.

Zaujímajte sa o výšku poplatkov. Nesledujte iba výšku zárobku, ktorú vám poisťovňa sľubuje.

Ruka držiaca pero a zápisník

Vždy si PREVERTE:

• koľko z poistného vám poisťovňa strhne na všetky poplatky,

• koľko z poistného sa vám spotrebuje na krytie rizika a

• akú časť z poistného poisťovňa skutočne ukladá na váš osobný účet a zhodnocuje alebo investuje.

Zároveň si NEZABUDNITE PREVERIŤ:

• aké poplatky si poisťovňa účtuje v prípade, ak by ste sa rozhodli požiadať o vyplatenie peňazí alebo ich časti pred dohodnutou dobou.

Viete, že investičné ani kapitálové životné poistenie NIE JE SPORENIE? Aj v prípade, ak by tento produkt bol nazvaný alebo prezentovaný ako sporenie, buďte opatrný a zisťujte, o čo v skutočnosti ide.

ZÁKLADOM je myslieť na to, že POISŤOVNE jednoducho SPORENIE NEPOSKYTUJÚ.

Presviedča vás niekto na zrušenie životnej poistky a uzatvorenie novej?

Nedajte sa pomýliť

Ak by vás niekto presviedčal o tom, že je pre vás výhodné zrušiť investičné alebo kapitálové životné poistenie a vymeniť ho za nové, ktoré je lepšie, zvýšte pozornosť. Nové poistenie môže byť skutočne lepšie a výhodnejšie, ale nemusí to znamenať, že sa vám oplatí staré poistenie zaň vymeniť. Je to z dôvodu, že poplatky sú najvyššie prvé roky trvania poistenia. Ak by ste uzatvorili novú poistnú zmluvu, môže sa stať, že tie počiatočné vysoké poplatky budete znášať znova. Tiež je to z dôvodu, že ak ukončíte starú poistnú zmluvu pred dohodnutou dobou, budete pravdepodobne platiť vysoký „storno“ poplatok, ktorý znižuje vyplatenú sumu.

Zdroj: http://vofinanciach.sk/poradna-pri-zivotnom-poisteni-dolezita-aj-forma/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zaújimať:

Súvisiace články