Čo je to hypotéka?

Hypotéka v súčasnosti predstavuje najpopulárnejší zdroj financovania bývania. Je to dlhodobý úver určený primárne na kúpu bytu, výstavbu alebo rekonštrukciu domu a je zabezpečený záložným právom. V praxi to znamená, že ručíte nehnuteľnosťou, ktorú už vlastníte, alebo tou, ktorú idete kupovať.

Aká je ideálna alebo najvýhodnejšia hypotéka?

Predovšetkým je to hypotéka, ktorú budete schopný splácať a splní vám vaše predstavy o bývaní.
Dôležitým kritériom je to, o koľko hypotéku preplatíte.

Kto môže o hypotekárny úver žiadať?

Každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, alebo občan iného štátu s povolením na trvalý pobyt na území SR. Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 a max. 64 rokov. Maximálny vek žiadateľa na konci úverového vzťahu nesmie presiahnuť 65 rokov života. Na výnimku viete splácať úver aj do 70tky.

Čo je to hypotéka pre mladých?

Je to hypotéka so štátnou podporou pre mladých ľudí do 35 rokov. Aby ju človek / partneri moholi dostať nemôžu prekročiť hranicu príjmu, ktorá je stanovená v tom danom období.
Prvých 5 rokov splácania má táto hypotéka o 3 % znížený úrok. Klienti tak môžu ušetriť až do 5.000 €.

Pokiaľ by chcel človek vyplatiť / refinancovať hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom (ŠPM)
do 5 rokov, musí vrátiť celý štátny príspevok. A treba určite prepočítať, či sa to klientovi vôbec oplatí.

V akých prípadoch možno prísť o založenú nehnuteľnosť?

Banka vám vašu nehnuteľnosť „nevezme“. Ak nemôžete hypotéku splácať, je dôležité, aby ste banku informovali čo najskôr. Prvoradým záujmom banky je, aby ste splatili úver. Môže vám predĺžiť splatnosť úveru, prípadne povolí odklad splátok istiny. Poslednou možnosťou je, že vám banka umožní predať založenú nehnuteľnosť. Z výnosu predaja splatíte úver a zvyšné peniaze použijete podľa vlastného uváženia.

Kalkukačka
Výška úveru
Hodnota zakladanej nehnuteľnosti
Doba splatnosti
Nárok na hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky