Vaše najčastejšie otázky

Sporenie

Sporenie pre deti

Je výhodnejší sporiaci účet s výpovednou lehotou, alebo bez nej?

Rozhodnutie je vás. Sporiaci účet s výpovednou lehotou má spravidla vyššie úročenie, no ak by ste potrebovali vybrať prostriedky pred ukončením lehoty, banka vám bude účtovať sankčné poplatky. Sporiaci účet bez výpovednej lehoty má síce nižšie úročenie, ale prostriedky si môžete vybrať kedykoľvek bez poplatku.

Stavebné sporenie je na 6 rokov, ale čo ak chcem dieťaťu sporiť dlhšie?

Stavebné sporenie je na 6 rokov, ale čo ak chcem dieťaťu sporiť dlhšie? Po skončení  6 ročného cyklu môžete ďalej sporiť až do výšky cieľovej sumy. V prípade potreby si môžete po šiestich rokoch nasporené peniaze vybrať kedykoľvek, bez nutnosti dokladovania účelu a predkladaniu bločkov.

Môžem z detskej vkladnej knižky v prípade potreby časť prostriedkov vybrať?

Áno môžete a to kedykoľvek, ak je vkladná knižka bez výpovednej lehoty. Ak je knižka s výpovednou lehotou musíte svoj výber vopred oznámiť.

Môže si dieťa samo vyberať nasporené peniaze na vkladnej knižke?

Nemôže. Dieťa môže disponovať s vkladnou knižkou až po dovŕšení 18 rokov, dovtedy ňou disponuje zákonný zástupca.

V čom je investičné životné poistenie ako sporenie pre dieťa výhodné?

Investičné životné poistenie v sebe spája výhodu poistného krytia a sporenia. Prostriedky určené na sporenie sú investované do rôznych fondov a tým sú zhodnocované lepšie, ako iné sporiace produkty.

Budú mi na detskom stavebnom sporení pripisovať štátnu prémiu?

Rovnako ako dospelí aj deti majú nárok na štátnu prémiu, maximálne v sume 66, 39 eura za rok.

Akým spôsobom môžem vkladať peniaze na detský sporiaci účet?

Na sporiaci účet pre deti pravidelne prispievate určitú čiastku z vášho bežného účtu.

Aký je význam sporenia pre deti?

Dôvodom sporenia pre deti býva zabezpečenie „štartu do života“, teda vytvorenie úspor na štúdium, bývanie alebo akýkoľvek iný účel. Sporiť môžete začať praktickyod narodenia dieťaťa až do dospelosti. Najčastejšie ide o vkladné knižky,sporiaci účet,stavebné sporenie,investičné životné poistenie

Aký je rozdiel medzi stavebným sporením pre deti a pre dospelých?

Rozdiel medzi sporením pre deti a pre dospelých je najmä v bonusoch, ktoré deti dostanú k sporeniu zadarmo a v nižšom poplatku za uzatvorenie zmluvy.

Stavebné sporenie

Kedy si môžem vybrať peniaze?

Nasporené peniaze si môžete vybrať kedykoľvek, ale musíte dokladovať účel ich použitia na stavebné účely, alebo úpravu bývania.

Môžem sporiť na zmluve stavebného sporenie aj po 6-tich rokoch ?

Áno, môžete, kým nedosiahne výška nasporenej sumy hodnotu cieľovej sumy. Zmena nastáva v tom, že v prípade potreby si môžete nasporené peniaze vybrať kedykoľvek, bez nutnosti dokladovania účelu a predkladaniu bločkov.

Kedy môžem požiadať o úver v stavebnej sporiteľni?

O úver môžete požiadať prakticky ihneď po uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení.

Čo je to stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je účelové sporenie. Možno ho použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu. Tiež na výstavbu rodinného domu a iných záväzkov súvisiacich s týmito účelmi alebo na obnovu bytových domov v spoločenstve vlastníkov.

Ako často sa pripisuje štátna prémia a v akej výške?

Štátna prémia sa pripisuje jeden krát ročne. Je to určité percento z vkladov pripísaných na účet do 31.12., maximálne v sume 66, 39 eura.

Akú sumu musím vložiť v roku 2016 na maximálnu štátnu prémiu?

Je to suma 1 327 €. Môžete ju vložiť naraz alebo postupne. Najneskôr 31.12.2016 musia byť všetky vklady pripísané na účte. 

Investície

Mám záruku, že výnos mojej investície bude stále rásť?

Investícia môže klesať, môže rásť, ale aj stagnovať. Výnos získaný niekedy v minulosti nie je zárukou toho, že to tak bude aj v budúcnosti.

Od čoho závisí výnos investície?

Výnos zväčša závisí od typu investície, rizika, investičného horizontu. Riziko spočíva v tom, že výnos nemusí byť taký ako očakávate. Investičný horizont je doba na akú ste ochotný peniaze investovať.

Čo je to investovanie?

Investovanie je zhodnocovanie voľných peňažných prostriedkov s cieľom zarobiť viac ako na účtoch v banke, minimálne nad úroveň inflácie.

Chráni fond ochrany vkladov aj moje investície?

Nie. Fond na ochranu vkladov nechráni prostriedky investované do podielových fondov, akcií, dlhopisov, zmeniek, či hypotekárnych záložných listov.

Akým spôsobom môžem investovať?

Investovať môžete formou nákupu akcii, podielových fondov, dlhopisov,zmeniek, či hypotekárnych záložných listov.

Aké je optimálne obdobie investovania?

Optimálne obdobie investovania je individuálne a závisí od vášho rozhodnutia.Vaša investícia môže rásť, stagnovať, ale aj klesať, preto je najvýhodnejšie investovať dlhodobo. Čím dlhší investičný horizont si zvolíte, tým menej sa prejaví prípadný pokles vašej investície na hodnotu vašej investície.

Investičné zlato

Oplatí sa kupovať väčšie alebo menšie tehličky?

Ak chcete ušetriť, tak väčšie. 1 gram investičného zlata pri malej tehličke je drahší ako 1 gram investičného zlata pri väčšej tehličke.

Mám možnosť kúpiť si investičné zlato, aj keď nemám veľa peňazí?

Áno. Zlaté tehly sa vyrábajú menšie, v gramážach 1 g – 100 g a sú spoločne s certifikátom zatavené v ochrannej fólii. Prípadne môžete investovať do väčších, ktoré sú liate o hmotnostiach 250 g, 500 g a 1000 g a tie sa dodávajú bez ochrannej fólie. Vždy k nim vyžadujte certifikáty pravosti.

Komu a kedy môžem zlato predať?

Investičné zlato môžete predať ktorémukoľvek subjektu, ktorý sa zaoberá touto činnosťou, a to prakticky 24 hodín denne. Peniaze z predaja by ste mali dostať spravidla do dvoch dní.

Pre koho je vhodné investovania do zlata?

Je to nástroj pre ľudí, ktorí chcú mať istotu vlastníctva hmotného majetku. Nie je pre nich dôležitý výnos, ale skôr uchovanie hodnoty svojho majetku. Je to alternatívna forma investovania.

Dôchodky

I. pilier

Musím odísť do dôchodku, keď dovŕšim 62 rokov a mám odrobených viac ako 15 rokov?

Nie, nemusíte. Ak ste zamestnaný, môžete svoj odchod do dôchodku posunúť na neskôr.

Ak mi idú odvody do 1. aj 2. piliera, budem mať dva dôchodky?

V podstate áno, ale dôchodok z 1. piliera bude zhruba o tretinu znížený.

Ako dlho budem dostávať dôchodok z I.piliera?

Dôchodok z I.piliera vám bude vyplácaný doživotne.

Čo je to I. dôchodkový pilier?

Prvý dôchodkový pilier predstavuje takzvaný priebežný dôchodkový systém. Prevádzkuje ho Sociálna poisťovňa. Do prvého piliera sú zapojení všetci občania v aktívnom veku a ich zamestnávatelia, ktorí povinne platia z každej mzdy odvody.

Aké riziká sú spojené s I.pilierom?

I. pilier so sebou nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, ktorý prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku. Výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná.I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si prostriedky Sociálna poisťovňa požičiava.

Aké podmienky musí poistenec spĺňať, aby vznikol nárok na dôchodok?

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý má odpracovaných najmenej 15 rokov, odvádzal príspevky  do dôchodkového poistenia a dovŕšil  dôchodkový vek, ktorý je 62 rokov jednotne u mužov aj žien.

II. pilier

Odišiel som zo zamestnania a začal som podnikať. Čo bude s mojim 2.pilierom, keď odvody do Sociálnej poisťovne začnem odvádzať až budúci rok?

Ak neplatíte odvody do soc. poisťovne, príspevky na dôchodkové poistenie (1.pilier) nie sú pripisované a tým pádom nie sú pripisované ani príspevky na váš osobný dôchodkový účet (2.pilier). Vaše prostriedky v 2. pilieri sú však aj naďalej zhodnocované. Môžete si tiež zasielať dobrovoľné príspevky, tie sa ale nezarátavajú do doby sporenia. Podľa zákona o dani z príjmov (§ 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z) si môžete o zaplatené dobrovoľné príspevky znížiť základ dane , a to najviac do výšky 2 % zo základu dane.

Ak mi idú odvody do 1. aj 2. piliera, budem mať dva dôchodky?

V podstate áno, ale dôchodok z 1. piliera bude zhruba o tretinu znížený.

Čo sa stane, ak si nestihnem našetriť aspoň na minimálny dôchodok?

Dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí (2. pilier) v Dôchodcovskej Správcovskej Spoločnosti (DSS). Ak by bol váš dôchodok napriek tomu príliš nízky, štát vám poskytne dávky v hmotnej núdzi tak, ako ostatným občanom.

Čo je to II. dôchodkový pilier

Je to sporenie na osobný účet sporiteľa. Jeho účelom je spolu so starobným poistením (1. pilier) zabezpečiť príjem v starobe, alebo príjem pozostalým v prípade smrti sporiteľa. Na rozdiel od priebežného 1. piliera, je 2. pilier zásluhový, to znamená, že čím viac sporiteľ zarába, tým viac peňazí sporí.

Aké sú výhody starobného dôchodkového sporenia?

 • prostriedky, ktoré si v II. pilieri sporíte sú vašim vlastníctvom

 • v prípade vašej smrti nasporené prostriedky zdedí vami určená oprávnená osoba, ak ste ju neurčili, stávajú sa predmetom dedičského konania              

 • máte možnosť zvýšiť si svoj budúci dôchodok dobrovoľnými príspevkami, frekvencia a výška príspevkov nie je ohraničená                                                                                                             

 • daňová úľava z uhradených dobrovoľných príspevkov do výšky 2% zo základu dane

 • II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch

III. pilier

Musím si platiť príspevok v tej istej výške ako môj zamestnávateľ?

Nemusíte. Výška vášho príspevku môže byť nižšia, ale aj vyššia ako príspevok zamestnávateľa.

Môžem zmeniť výšku príspevku na DDS počas sporenia?

Áno, kedykoľvek v priebehu sporenia je možné príspevok znížiť alebo zvýšiť. Doplnkové dôchodkové sporenie môžete tiež kedykoľvek prerušiť.

Kedy a ako mi bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Ak ste svoju účastnícku zmluvu podpísali do 31.12.2013 a súčasťou vašej zmluvy je dávkový plán, vyplácanie doplnkového dôchodku sa riadi týmto dávkovým plánom. Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov. Klienti, ktorí podpísali svoju účastnícku zmluvu po 1.1.2014 budú mať doplnkový starobný dôchodok vyplácaný v dobe, keď im vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera. Tiež ak im vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera, alebo dovŕšili 62 rokov veku. Tieto pravidlá pre vás platia aj v prípade, ak ste podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil starý dávkový plán platný do 31.12.2013. O vyplácanie doplnkového starobného dôchodku musíte Doplnkovú správcovskú spoločnosť požiadať.

Čo je to III. dôchodkový pilier?

Je to dobrovoľné dôchodkové sporenie,v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS). Jeho hlavným cieľom je zvýšený dôchodok pre sporiteľov v III.pilieri a to najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa.Pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný.

Aké sú hlavné výhody sporenia v III. Pilieri?

Príspevok zamestnávateľa, výšku a frekvenciu vášho príspevku je možné kedykoľvek počas roka meniť, v prípade smrti sporiteľa alebo poberateľa doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte vyplatená oprávneným osobám, ktoré si určil v zmluve, alebo je predmetom dedenia.

Dôchodkové sporenie

Koľko by som si mal odkladať na starobu?

Sila peňazí nie je ani tak v množstve ako v čase. Mladému človeku stačí odkladať na dôchodok niekoľkonásobne menej ako staršiemu. Čiže, ak si začnem odkladať neskôr, musím odložiť oveľa väčšiu sumu mesačne, čo viac zaťaží rozpočet domácnosti.

Čo je to sporenie na dôchodok?

Je to akékoľvek individuálne sporenie, ktorého účelom je zvýšiť si životný štandard na dôchodku. Momentálny dôchodkový systém totiž nezabezpečuje plnú náhradu príjmu po odchode na dôchodok.

Čo je to renta?

Je to suma, ktorú dostávate v nemennej výške, v rovnakých časových intervaloch po určitú dobu.

Čo je fond ochrany vkladov?

Fond ochrany vkladov chráni vklady bankových klientov. V prípade, že niektorá banka nebude schopná svojim klientom vyplatiť vložené peniaze, tento fond je povinný klientom ich peniaze vyplatiť. Ale pozor, len do výšky 100 tisíc eur v jednej banke. To znamená, že ak má spotrebiteľ viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke bude jeho vklad chránený do výšky 100 tisíc eur.

Aký typ sporenia je najvýhodnejší?

To je individuálne. Záleží na tom, koľko rokov máte do dôchodku, aký máte vzťah k riziku a koľko si chcete odkladať.

Aké rôzne typy sporenia na dôchodok existujú?

Investičné životné poistenie, sporiaci účet, vkladná knižka, investovanie do akcií a dlhopisov.

Hypotéky

Kúpa bývania

Kto môže o hypotekárny úver žiadať?

O hypotekárny úver môže žiadať občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, alebo občan iného štátu s povolením na trvalý pobyt na území SR. Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 a max. 61 rokov. Maximálny vek žiadateľa na konci úverového vzťahu nesmie presiahnuť 65 rokov života.

Čo je to hypotéka?

Hypotéka v súčasnosti predstavuje najpopulárnejší zdroj financovania bývania. Je to dlhodobý úver určený primárne na kúpu bytu, výstavbu alebo rekonštrukciu domu a je zabezpečený záložným právom. To znamená, že ručíte nehnuteľnosťou, ktorú už vlastníte, alebo tou, ktorú idete kupovať.

Čo je to hypotéka pre mladých?

Je to hypotéka so štátnou podporou pre mladých ľudí do 35 rokov. Prvých 5 rokov splácania má táto hypotéka o 3 % znížený úrok. Klienti tak môžu ušetriť až do 5 000 €.

V akých prípadoch možno prísť o založenú nehnuteľnosť?

Banka vám vašu nehnuteľnosť „nevezme“. Ak nemôžete hypotéku splácať, je dôležité, aby ste banku informovali čo najskôr. Prvoradým záujmom banky je, aby ste splatili úver. Môže vám predĺžiť splatnosť úveru, prípadne povolí odklad splátok istiny. Poslednou možnosťou je, že vám banka umožní predať založenú nehnuteľnosť. Z výnosu predaja splatíte úver a zvyšné peniaze použijete podľa vlastného uváženia.

Aká je ideálna alebo najvýhodnejšia hypotéka?

Predovšetkým je to hypotéka, ktorú budete schopný splácať a splní vám vaše predstavy o bývaní. Dôležitým kritériom je to, o koľko hypotéku preplatíte.

Refinančná hypotéka

Kedy netreba dokladovať príjem?

Netreba dokladovať príjem, ak splátka na novom úvere je taká istá alebo nižšia ako na pôvodnom úvere.Musíte mať bezproblémovú históriu splácania starého úveru.

Môžem si zobrať peniaze navyše aj bez dokladovania príjmu?

Áno, môžete si úver o 5 % navýšiť, maximálne do sumy 2 000 €.

Čo to vlastne znamená refinancovanie hypotéky?    

Ide o prevedenie vaše súčasnej hypotéky do inej banky. Uzatvorením nového úveru získate výhodnejšie podmienky, napr. nižšia úroková sadzba, vyhovujúca dĺžka splácania, výhodnejšie parametre úveru, zmena založenia nehnuteľnosti, vymazanie spoludlžníkov.

Čo je to účelová hypotéka?

Medzi účelové hypotéky patrí aj takzvaná refinančná hypotéka. Ide o úver hypotekárneho typu zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou, ktorého účelom je refinancovanie existujúcej hypotéky.

Bezúčelová hypotéka

Koľko mi banka požičia?

Minimálna výška úveru je 10 000 €, maximálna 60 – 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Maximálnu výšku úveru si určuje banka.

Ako dlho môžem splácať americkú hypotéku?

Doba splácania americkej hypotéky je 4 až 20 rokov. Niektoré banky však poskytujú dobu splácania až na 30 rokov.

Čo je to bezúčelová hypotéka?

Bezúčelová  alebo tiež Americká hypotéka je typ hypotéky, pri ktorej banka neskúma účel, na ktorý peniaze použijete. Stačí, ak založíte nehnuteľnosť a preukážete schopnosť úver splácať. Nemusíte teda účel dokladovať a peniaze môžete použiť na čokoľvek.

Aký je úrok pri americkej hypotéke?

V zásade platí, že úrok je obyčajne podstatne nižší ako pri spotrebnom úvere. Na druhej strane úroková sadzba je len mierne vyššia oproti účelovej hypotéke.

Švajčiarska hypotéka

Čo je to Švajčiarska hypotéka?

Takzvaná švajčiarska hypotéka je spojením úveru a sporenia.Dlžník spláca banke najnižšiu možnú splátku (niekedy len úroky). Zvyšné peniaze investuje, pričom vďaka nasporenej sume spolu s výnosom, by mal hypotéku predčasne splatiť.

Čo ak budem nutne potrebovať nejaké peniaze?

S peniazmi zo sporenia môžete voľne disponovať podľa zmluvných podmienok a vlastného uváženia. Vystavujete sa však riziku, že nebudete mať dosť peňazí na predčasné splatenie hypotéky.

Aké sú nevýhody švajčiarskej hypotéky?

Hlavnou nevýhodou je, že ak splácate len úroky a istina zostáva nezmenená, ani výška úrokov sa nemení.

Aká je výhoda švajčiarskej hypotéky?

Výhodou švajčiarskej hypotéky je, že peniaze, ktoré nezaplatíte banke si sporíte. Ak si zvolíte vhodný nástroj, vďaka sporeniu spolu s výnosom môžete istinu v banke splatiť oveľa skôr.

Poistenie

Životné poistenie

Kedy najskôr je možné sa poistiť?

V väčšine prípadov hneď po narodení. V neskoršom veku bude cena poistenia vyššia a to z dôvodu vyššej pravdepodobnosti výskytu ochorení alebo úmrtia. Ďalším rizikom je to, že s vekom pribúdajú u klientov zdravotné problémy a poisťovňa klienta vôbec nemusí poistiť.

Môže si životné poistenie uzavrieť každý?

Áno. Záleží však na veku, príjme, zdravotnom stave a poistných rizikách každého žiadateľa. V niektorých prípadoch sa môže stať, že poisťovňa záujemcu o životné poistenie zamietne, napríklad, ak záujemca prekonal infarkt alebo má iné závažné zdravotné problémy.

Kedy je pre mňa životné poistenie potrebné?

Vtedy, ak potrebujete finančne zabezpečiť seba a blízke osoby (manželku, deti) v prípade vašej smrti, vážnej choroby, úrazu  alebo invalidity. Tiež ak si plánujete zaobstarať vlastné bývanie na hypotéku, chystáte sa využiť lízing alebo čerpať úver.

Má zmysel sa poistiť?

Len v Európskej únii zomiera ročne vyše štvrť milióna ľudí v dôsledku úrazov a trestných činov. Ďalší ľudia sa zrania alebo ochorejú, následkom čoho sú dočasne alebo dlhodobo práceneschopní. Výrazný pokles príjmov zasahuje nielen týchto ľudí, ale aj ich rodiny. A to často práve v momente, keď v dôsledku choroby alebo zranenia majú zvýšené náklady na život spojené s nevyhnutnou liečbou, hospitalizáciou a rekonvalescenciou. V takejto situácii je životné poistenie doslova záchranným lanom, vďaka ktorému si aj v ťažkých okamihoch udržíte ekonomickú stabilitu a nezávislosť.

Koľko budem za poistenie platiť?

Výška poistného a ďalšie parametre poistnej zmluvy sa vždy určujú individuálne. Ovplyvňuje ich najmä výška pripoistení, vek, zdravotný stav a poistné riziká žiadateľa. Všeobecne platí, že mladší poistenec platí nižšie mesačné splátky ako starší. Poistné sa obvykle platí v mesačných, prípadne ročných splátkach.

Čo je to životné poistenie?

Životné poistenie predstavuje pre poisteného človeka aj pre jeho blízkych finančnú istotu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jeho uzatvorením človek získa poistnú ochranu nielen svojej osoby ale aj rodiny.

Majetkové poistenie

Proti čomu sa môžem poistiť?

Riziká, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú stanovené poistnou zmluvou. Medzi základné riziká, ktoré chráni nehnuteľnosť patria najmä: živelné pohromy,požiar,výbuch,úder blesku,pád lietadla.     Nakoľko poistenie iba proti živlom býva obvykle nedostatočné, umožňujú poisťovne poistiť sa na mnoho ďalších rizík ako napr.: záplavy, povodeň, pád stromu,víchrice,záplava vodou z vodovodného potrubia.

Budem potrebovať odhad znalca pred bežným poistením domácnosti?

Pre bežné poistenie domácnosti nie je nutný odhad znalca či prehliadka bytu poisťovacím poradcom. V prípade nadštandardného poistenia na väčšie poistené čiastky sú odhady nutné.

Odkiaľ sa môžem dozvedieť, aké riziká mám kryté?

Všetky informácie máte uvedené v poistných podmienkach, ktoré tvoria prílohu vašej poistnej zmluvy.

Ktoré nehnuteľnosti je možné poistiť?

Poistenie sa uzatvárajú pre rôzne typy nehnuteľností:rodinné domy vrátane vedľajších objektov, samostatne stojaca garáž, plot, stodoly, studne a iné,byty a bytové domy,rekreačné objekty (chaty a chalupy), objekty vo výstavbe. 

Ak dôjde k poškodeniu nábytku/zariadenia, aká suma bude vyplatená?

V závislosti od rozsahu poškodenia budú preplatené buď náklady na opravu, alebo náklady na kúpu nového nábytku (obdobnej veľkosti, vzhľadu, použitých materiálov).

Čo je to poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľností je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám, proti poškodeniu stavby, vlámaniu alebo vandalizmu.

Čo je to poistenie majetku?

Poistenie majetku nemôže zabrániť škodám, následkom náhodnej živelnej udalosti či „návštevou“ zlodeja. Môžu ale znížiť finančné náklady, ktoré v dôsledku týchto škôd vzniknú.

Čo je to poistenie domácnosti?

Poistenie sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu: elektroniky, cenností, peňazí, nábytku, oblečenia, ale aj vecí v nebytových priestoroch (napr. bicykla). Platí to v prípade, pokiaľ sú tieto veci uvedené v poistných podmienkach. Preto pri uzatváraní zmluvy dbajte na konkrétne podmienky stanovené poisťovňou.

Čo mám urobiť v prípade poistnej udalosti?

Bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť okamžite, ako sa o nej dozviete. Po poistnej udalosti nemeňte vzhľad miesta poistenia – neupratujte, nenoste spotrebiče do opravy a podobne. Ak je potrebné konať, aby sa napríklad zamedzilo zväčšeniu škody, urobte čo najdetailnejšiu foto-dokumentáciu. Technik musí mať možnosť zdokumentovať všetky dôležité skutočnosť a správne stanoviť príčinu škody.

Aké riziká kryje poistenie domácností?

Obvykle kryje tieto riziká:únik vody vo vnútri budovy, víchrica a krupobitie, povodne, úder blesku, krádež vlámaním, lúpež a vandalizmus, požiar, dym, výbuch, stret alebo zrútenia lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk a pod. Pokiaľ máte záujem môžete si priplatiť rôzne ďalšie pripoistenia:

– nepredvídaný výpadok elektrickej energie;

– voda z klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, sprinklérov, vodných postelí a akvárií, zrážková voda;

– víchrica a krupobitie na voľnom priestranstve, prietrž mračien, tiaž snehu a námrazy, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavíny, pád stromu a stožiaru;

– strata alebo krádež platobnej karty, lúpež mimo miesta poistenia;

-výbuch sopky alebo rázová vlna (cunami)

Špeciálne si môžete nechať pripoistiť aj drahšie veci alebo zariadenie vašej domácnosti.

Poistenie auta

Proti akým rizikám sa môžem poistiť?

Poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie rizík a klient sa môže rozhodnúť, proti ktorým sa chce poistiť. Jednotlivé riziká možno uzatvárať samostatne, zvoliť kombináciu niektorých, alebo uzavrieť kompletné poistenie.

Kto je povinný sa poistiť?

Povinnosť uzavrieť poistenie (PZP) má každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla a je daná zákonom č.381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poskytujú sa v rámci havarijného poistenia nejaké služby?

Medzi štandardné služby poisťovní k havarijnému poisteniu patria asistenčné služby. Motoristi tak môžu využiť napr. zabezpečenie odtiahnutia vozidla po mechanickej poruche, zabezpečenie náhradného ubytovania, opravy defektu. 

Plánujem odcestovať do zahraničia na 10 mesiacov, musím platiť celé ročné poistné, ak moje auto v tom čase nebude používané?

Ak plánujete svoje vozidlo dlhší čas nepoužívať, (napr. aj v zimnom období ) môžete ho na tento čas vyradiť z cestnej premávky. Správny poplatok sa pohybuje od 5 – 350 € v závislosti od dĺžky doby vyradenia. V tomto období nesmiete vozidlo používať, poznávacie značky a technický preukaz musíte odovzdať do depozitu dopravného inšpektorátu. Opätovné zaradenie do prevádzky je už bezplatné.

Musím celé ročné poistné zaplatiť naraz?

Nie, môžete ho platiť štvrťročne, alebo polročne.

Čo ak moje vozidlo nemá platné povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Takéto vozidlo nesmiete prevádzkovať a môže vám byť uložená pokuta až do výšky 3 320 € (minimálne 16,60 €). V prípade, ak takýmto vozidlom spôsobíte škodu, bude od vás vymáhaná súdnou cestou a to aj formou exekúcie.

Čo je to spoluúčasť na poistení?

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený (teda vy) podieľa na škode. Znamená to, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 10 % zo škody alebo  pevnou sumou, napr. 100 €. Zvykom býva aj kombinácia oboch spôsobov, napr. 10 % zo škody, minimálne však 100 €. Pri škode 1 000 € poisťovňa klientovi v tomto prípade vyplatí 900 €. Z klientovho vrecka pôjde spoluúčasť v sume 100 €.

Čo ak je škoda nižšia, ako je dohodnutá spoluúčasť?

V prípadoch menších poistných udalostí, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť, ku poistnému plneniu nedochádza.

Čo je to povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla.Ak pri nehode spôsobíte iným účastníkom škodu na vozidle alebo na zdraví, túto škodu za vás zaplatí poisťovňa. Povinné zmluvné poistenie je zároveň i poistením pre zahraničie.V tomto prípade musíte cestovať s tzv. zelenou kartou, ktorú vám vystaví poisťovňa.

Čo je to poistenie auta?

Pri prevádzke motorových vozidiel dochádza mnohokrát k nepríjemným situáciám, ktorých nemusíte byť priamym vinníkom. Poistenie auta slúži na zmiernenie nepriaznivých dopadov spojených s používaním vozidla.

Čo je to havarijné poistenie? (niekedy nazývané aj KASKO)

Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia. Slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny a na vlastnom motorovom vozidle.Je určené na krytie rizika škôd na vašom vozidle vzniknutých pri havárii, krádeži, živelnej udalosti či vandalizme. Ak motorista kupuje automobil na lízing či úver, uzatvorenie havarijného poistenia môže byť dokonca podmienkou.

Z akých dôvodov môžem vypovedať havarijné poistenie?

 • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
 • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
 • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
 • vyradenie z evidencie
 • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
 • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)
Cestovné poistenie

Počas dňa som popíjal alkohol, následne sa zraním. Ovplyvní to preplatenie účtu za lekára?

Žiaľ áno, poisťovňa neposkytne plnenie za lekárske ošetrenie, pokiaľ ste bol pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis. To znamená, že sa vystavuje riziku krátenia alebo až úplného zamietnutia úhrady za ošetrenie a liečbu poisťovňou.

Na dovolenke ma rozbolel zub. Hradí mi ošetrenie cestovné poistenie?

Áno, v rámci liečebných nákladov je v cestovnom poistení zahrnuté aj zubné ošetrenie pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí. Poisťovňa však preplatí maximálne dva zuby.

Od čoho závisí cena poistenia?

Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, vybraných rizík, geografickej oblasti kam cestujete, účelu cesty a ďalších kategórií, napr. či ide o dieťa alebo dospelého.

Čo znamená pri celoročnom poistení „Maximálna doba výjazdu“?

Je to maximálny počet dní, ktoré môžete tráviť v zahraničí súvisle bez návratu na Slovensko. Ak ste v zahraničí dlhšie ako je maximálna doba výjazdu, poistenie vám prestáva platiť. V prípade poistnej udalosti ste povinný poisťovni predložiť akýkoľvek doklad o tom, že ste sa v zahraničí nezdržiavali dlhšie.

Čo všetko je vylúčené z poistenia batožiny? Nahradia mi napríklad aj škodu, ak mi bol z hotelovej izby ukradnutý notebook?

Z poistenia batožiny sú vylúčené klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov či perly, peniaze, šeky, vkladné knižky, platobné karty, cestovné lístky, predmety historickej a umeleckej hodnoty, ale aj mobilné telefóny a výpočtová technika (vrátane notebooku).

Čo ak sa dlhodobo liečim napríklad na cukrovku a na dovolenke mi príde nevoľno práve z tejto dlhodobej diagnózy? Preplatia sa mi náklady za liečbu?

Žiaľ, návštevu lekára vám poisťovňa v rámci cestovného poistenia nepreplatí. Vo výlukách sa nachádza akékoľvek ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existujúceho stavu pred poistením a v čase uzavretia zmluvy bolo predvídateľné.

Čo je to cestovné poistenie? 

Cestovné poistenie umožňuje poistiť v prvom rade liečebné náklady, úraz, batožinu a poistenie zodpovednosti za škodu pri ceste do zahraničia.

Účty

Bežné účty

Ako sa dostanem k svojim peniazom na účte?

Hotovosť si môžete vybrať v ktorejkoľvek pobočke banky, v ktorej máte účet otvorený. Ďalší spôsob je výber z bankomatu pomocou platobnej karty. Túto dostanete automaticky k bežnému účtu. Môžete ňou tiež bezhotovostne platiť v obchodoch.

Prečo by som mal mať bežný účet?

Takmer všetci zamestnávatelia uprednostňujú  posielanie výplat bezhotovostne . Na bežný účet vám môže peniaze posielať zamestnávateľ, priatelia, rodina, rôzne inštitúcie. Z pohodlia domova si môžete platiť inkaso, SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva), rôzne faktúry a účty napr. za telefón, internet. Môžete platiť za tovar a služby v internetových obchodoch.

Oplatí sa na bežnom účte sporiť?

Bežný účet je určený na každodenné narábanie s peniazmi. Má veľmi nízke úročenie.Nehodí sa k tomu, aby na nich ležali prebytočné peniaze. Na sporenie sú určené sporiace účty alebo termínované vklady, ktoré ponúkajú vyššiu úrokovú sadzbu ako bežný účet.

Čo potrebujem, keď si chcem otvoriť bežný účet?

Na otvorenie účtu pre fyzickú osobu – občana potrebujete občiansky preukaz. Cudzinec potrebuje cestovný pas, preukaz o povolení na pobyt alebo identifikačný doklad totožnosti vydaný štátom EÚ.

Čo je to bežný účet?

Bežný účet je nástrojom pre správu vašich financií. Významom bežných účtov je okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Tento prístup môže byť buď hotovostný alebo bezhotovostný. Bežný účet si môžu otvoriť fyzické osoby, podnikatelia, alebo právnické osoby.

Sporiace účty

Musím mať bežný účet, ak chcem sporiaci účet?

Zvyčajne je sporiaci účet súčasťou bežného účtu. Banky ho však poskytujú aj ako samostatný produkt. V takom prípade nemusíte mať bežný účet v danej banke.

Môžem si peniaze zo sporiaceho účtu vyberať?

Ak máte sporiaci účet bez výpovednej lehoty, peniaze si môžete kedykoľvek vybrať. Ak si uzavriete sporiaci účet s výpovednou lehotou,  za výber peňazí pred výpovednou lehotou zaplatíte sankčný poplatok.

Pre koho je sporiaci účet vhodný? 

Sporiaci účet je vhodný pre tých,ktorí majú voľné prostriedky a chcú sporiť. Z nejakého dôvodu však nemôžu alebo nechcú investovať dlhodobo.

Čo je to sporiaci účet?

Na sporiaci účet si môžete odkladať prebytočné peniaze, alebo cielene pravidelne sporiť. Ponúka vyššiu úrokovú sadzbu ako bežný účet a zároveň si ponecháva výhody bežného účtu. Sporiť môžete pravidelne formou trvalého príkazu, alebo nepravidelne podľa vašich finančných možností.

Termínované vklady

Ako je úročený termínovaný vklad?

Úročenie závisí od lehoty viazanosti a výšky vloženej sumy. Čím je dlhšia viazanosť a čím vyššia je vložená suma, tým je úročenie spravidla vyššie.

Čo je to termínovaný vklad?

Je určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu. Termínovaný vklad nie je určený pre bežný platobný styk. Nedá sa naň posielať výplatu, ani z neho platiť účty.

Čo sa stane, keď viazanosť termínovaného vkladu skončí?

Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení viazanosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet.

Čo ak potrebujem peniaze pred skončením viazanosti?

Predčasné výbery pred uplynutím lehoty viazanosti sú spoplatňované. Banka vám stiahne časť zarobených úrokov, prípadne aj celý úrok.

Podnikateľský účet

Je výhodné mať oddelené súkromné peniaze a peniaze určené na podnikanie?  

 Áno. Máte dokonalý prehľad o súkromných a podnikateľských transakciách, jednoduchšie účtovníctvo a v prípade exekúcie vám zablokujú len podnikateľský účet.

Musím mať podnikateľský účet, ak už mám založený bežný účet?

Nie je povinnosťou mať podnikateľský účet. Osobný účet môžete využívať aj na podnikanie.

Čo potrebujem na založenie podnikateľského účtu?

Musíte sa osobne dostaviť na pobočku banky, ktorú ste si vybrali a predložiť platný občiansky preukaz, druhý doklad totožnosti a aktuálny doklad oprávňujúci k podnikaniu.

Čo je to podnikateľský účet?

Banky ponúkajú podnikateľské účty pre živnostníkov, právnické osoby, samosprávy, bytové družstvá a iné organizácie. Umožnia vám tiež výhodne využívať účet v kombinácii s ďalšími produktmi a službami.

Úvery

Spotrebné úvery

Kto môže dostať spotrebný úver?

Každý občan starší ako 18 rokov, so slovenským štátnym občianstvom a trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky. Musí mať dostatočný príjem, aby mohol tento úver splácať.

Kedy môže banka odo mňa žiadať ručenie za spotrebný úver?

V prípade, ak nemáte dostatočný príjem, alebo žiadate vysokú sumu.

Existuje aj účelový spotrebný úver?             

Áno. Účelové spotrebné úvery je možné využiť napr. na kúpu auta, rekonštrukciu nehnuteľnosti, vybavenie domácnosti a podobne. Tento typ úveru má výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako bezúčelový úver.

Čo je to spotrebný úver?

Spotrebný úver môžete použiť na preklenutie neočakávaných finančných ťažkostí, na nákup akýchkoľvek tovarov a služieb. Banky obvykle nepožadujú ručenie, ani preukázanie účelu, na aký budú prostriedky použité.

Čo je RPMN?

Ročná percentuálna miera nákladov. Vyjadruje celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Okrem úrokovej sadzby zahŕňa aj poplatok za poskytnutie alebo správu úveru. RPMN nezahŕňa prípadné sankčné poplatky alebo poplatky spojené so zmenou zmluvných podmienok.

Kreditné karty

Musím kreditnú kartu vrátiť, keď splatím požičané peniaze?

Nemusíte. Kreditná karta je vydávaná na dobu určitú. Počas tejto doby sa úverový limit automaticky obnovuje s každou uskutočnenou splátkou. Tieto prostriedky môžete vždy znovu využiť.

Kde môžem požiadať o kreditnú kartu?

O kreditnú kartu môžete požiadať vašu banku, ale aj rôzne nebankové spoločnosti.

Čo je to kreditná karta?

Kreditná karta predstavuje formu úveru. Keď vyberáte peniaze z bankomatu, alebo platíte kreditnou kartou, čerpáte pôžičku, ktorú musíte splácať.

Akým spôsobom môžem splácať kreditnú kartu?

Splácať môžete inkasom, kde z vášho účtu  je automaticky strhávaná minimálna splátka. Splácať môžete aj príkazom k úhrade z akéhokoľvek účtu alebo platbou zloženkou. Minimálnu splátky sa pohybujú väčšinou v rozmedzí od3 do 10% z celkovej dlžnej sumy. Môžete splácať aj vyššiu sumu, tým si znížite preplatenosť.

Aký je úrok na kreditnej karte?        

Ak dlh splatíte v bezúročnom období, ktoré býva 40 až 55 dní, úrok neplatíte. V opačnom prípade býva úrok nad 15 % ročne.

Leasing

Čo je to leasing/lízing?

Leasing je prenájom tovaru dlhodobej spotreby napr. auto, stroje, zariadenia, nehnuteľnosti. Tovar kúpi lízingová spoločnosť a tá vám ho vlastne prenajme.

Čo je to finančný leasing/lízing?

Ak si kúpite napr. auto formou leasingu, majiteľom auta je až do úplného splatenia leasingová spoločnosť. Po zaplatení poslednej splátky auto za vopred dohodnutú zostatkovú sumu odkúpite. Kompletná starostlivosť o auto vrátane poistenia a údržby je na vás.

Ak si chcem kúpiť auto na leasing, musím mať nejaké vlastné peniaze?

Pri finančnom leasingu musíte zaplatiť istú sumu, tzv. akontáciu. Tá je spravidla min. 10 % z ceny vozidla. Pri operatívnom leasingu akontáciu neplatíte.

Aký je rozdiel medzi finančným a operatívnym leasingom?

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že pri operatívnom leasingu si od lízingovej spoločnosti auto prenajmete.  Po uplynutí jeho prenájmu ho môžete vrátiť, prípadne vymeniť za iné. O prenajaté auto sa stará lízingová spoločnosť, ktorá znáša všetky riziká, zabezpečuje servis, údržbu a poistenie.

Spojenie úverov

Budem platiť pokutu za predčasné splatenie starých úverov?

Väčšina bánk a nebankových spoločností umožňuje predčasné splatenie úveru bez poplatku.

Môžem do nového úveru spojiť len úvery z banky?

Peniazmi z nového úveru môžete splatiť záväzky nielen v bankách, ale aj v nebankových spoločnostiach. Tie musia s predčasným splatením súhlasiť.

Dostanem od banky len toľko peňazí, koľko potrebujem na splatenie starých úverov?

Môžete si vziať aj peniaze navyše. Banka neskúma, na čo ich použijete.

Čo všetko môžem novým úverom splatiť?

Môžete splatiť predaj na splátky, pôžičky, lízing, kreditné karty, povolené prečerpanie. Ich počet spravidla nie je obmedzený.

Čo je to spojenie úverov?

Ak splácate viacero úverov, môžete ich  spojiť do jedného, tzv. konsolidačného úveru. Okrem lepšieho prehľadu môžete získať nižšiu mesačnú splátku a môže ušetriť aj na poplatkoch.