Čo je to spotrebný úver?

Spotrebný úver môžete použiť na preklenutie neočakávaných finančných ťažkostí,
na nákup akýchkoľvek tovarov a služieb. Banky obvykle nepožadujú ručenie,
ani preukázanie účelu, na čo budú prostriedky použité.

Kto môže dostať spotrebný úver?

Každý občan starší ako 18 rokov, so slovenským štátnym občianstvom a trvalým bydliskom
na území Slovenskej republiky. Musí mať dostatočný príjem, aby mohol tento úver splácať.

Čo je RPMN?

Ročná percentuálna miera nákladov. Vyjadruje celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom. Okrem úrokovej sadzby zahŕňa aj poplatok za poskytnutie alebo správu úveru.
RPMN nezahŕňa prípadné sankčné poplatky alebo poplatky spojené so zmenou zmluvných podmienok.

Existuje aj účelový spotrebný úver?

Áno. Účelové spotrebné úvery je možné využiť napr. na kúpu auta, rekonštrukciu nehnuteľnosti, vybavenie domácnosti a podobne. Tento typ úveru má výhodnejšiu úrokovú sadzbu
ako bezúčelový úver.

Kedy môže banka odo mňa žiadať ručenie za spotrebný úver?

V prípade ak nemáte dostatočný príjem, alebo žiadate vysokú sumu.

Kalkukačka
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky