Čo je to leasing/lízing?

Leasing je prenájom tovaru dlhodobej spotreby napr. auto, stroje, zariadenia, nehnuteľnosti.
Tovar kúpi lízingová spoločnosť a tá vám ho vlastne prenajme.

Čo je to finančný leasing/lízing?

Ak si kúpite napr. auto formou leasingu, majiteľom auta je až do úplného splatenia leasingová spoločnosť. Po zaplatení poslednej splátky auto za vopred dohodnutú zostatkovú sumu odkúpite. Kompletná starostlivosť o auto vrátane poistenia a údržby je na vás.

Aký je rozdiel medzi finančným a operatívnym leasingom?

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že pri operatívnom leasingu si od lízingovej spoločnosti auto prenajmete.  Po uplynutí jeho prenájmu ho môžete vrátiť, prípadne vymeniť za iné.
O prenajaté auto sa stará lízingová spoločnosť, ktorá znáša všetky riziká,
ako napr. zabezpečuje servis, údržbu a poistenie.

Ak si chcem kúpiť auto na leasing, musím mať nejaké vlastné peniaze?

Pri finančnom leasingu musíte zaplatiť istú sumu, tzv. akontáciu.
Tá je spravidla min. 10% z ceny vozidla. Pri operatívnom leasingu akontáciu neplatíte.

Kalkukačka
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky