Čo je to stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je účelové sporenie. Súvisí s bývaním. Možno ho použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu. Tiež na výstavbu rodinného domu
a iných záväzkov súvisiacich s týmito účelmi alebo na obnovu bytových domov
v spoločenstve vlastníkov.

Ako často sa pripisuje štátna prémia a v akej výške?

Štátna prémia sa pripisuje jedenkrát ročne. Je to určité percento z vkladov pripísaných
na účet do 31. 12. …., maximálne v sume 66,39 eura.

Na akú dlhú dobu sa uzatvára stavebné sporenie?

Vždy na 6 rokov.

Koľko máme stavebných sporiteľní?

Sú 3. Je to Prvá stavebná sporiteľňa (PSS), Wustenrot (W), ČSOB stavebná sporiteľňa.

Musím sporiť / dávať peniaze na toto sporenie každý mesiac?

Nemusíte. Je na vás koľko peňazí budete dávať. Je to však na vás. Keď by ste nevložili aj napr. 3 roky nič, nič sa nedeje. Strhnú vám však ročný poplatok za vedenie účtu.

Odporúčame, aby ste dávali peniaze trvalým príkazom každý mesiac. Naučíte sa tak pravidelne sporiť a platí, že čím viac si peňazí nasporíte, tým vás to po 6. rokoch viac poteší.

Je tento produkt garantovaný?

Áno je. K vašej nasporenej sume dostávate vždy štátnú prémiu a úrok.

Aké platím poplatky pri stavebnom sporení?

Platíte za uzavretie zmluvy… Treba však vystihnúť akciu, kedy máte túto zmluvu bez poplatku. Ďalší poplatok je za vedenie účtu, t. j. max. suma za rok je 72 eur.
Pokiaľ chcete výpis z účtu za ten platíte 1 euro.

Čo znamená cieľová suma?

Cieľová suma znamená, že do tejto sumy si môžete zobrať zo stavebnej sporiteľne úver
alebo medziúver a úver. Pokiaľ chcete len sporiť, odporúčame stanovenie nižšej cieľovej sumy, napr. 10 000 eur.

Kedy môžem požiadať o úver v stavebnej sporiteľni?

O úver môžete požiadať prakticky ihneď po uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení.
Keď však nemáte nasporenú aspoň polovicu cieľovej sumy, idete do medziúveru.
Vtedy sa váš úver rozdeľuje na medziúver a úver, kde platíte väčší úrok. Výhodnejšie je však najskôr si sporiť a po nasporení aspoň polovici cieľovej sumy využiť zo stavebnej sporiteľni úver.

Väčšinou chce každá stavebná sporiteľňa, aby ste dokladovali bločky týkajúce sa bývania, na čo ste peniaze použili.

Kedy si môžem vybrať peniaze?

Nasporené peniaze si môžete vybrať kedykoľvek, ale musíte dokladovať účel ich použitia
na stavebné účely, alebo úpravu bývania. Po 6. rokoch sporenia si peniaze môžete vybrať a nemusíte nič dokladovať.

Môžem sporiť na zmluve stavebného sporenie aj po 6-tich rokoch?

Áno, môžete. Kým nedosiahnete výšku nasporenej cieľovej sumy.
Zmena nastáva v tom, že v prípade potreby si môžete nasporené peniaze vybrať po 6. rokoch kedykoľvek, bez nutnosti dokladovania účelu a predkladania bločkov.

Akú sumu musím vložiť v roku 2016 na maximálnu štátnu prémiu?

Je to suma 1 327,80 € / 1 človek. Môžete ju vložiť naraz alebo postupne. Najneskôr 31. 12. 2016
musia byť všetky vklady pripísané na účte.

Čo moja cieľová suma?

Keď by ste sa na začiatku rozhodli, že v stavebnom sporení chcete len sporiť a presiahnete cieľovú sumu po rokoch, túto cieľovú sumu môžete zvýšiť aj v tom prípade keď by ste chceli čerpať zo stavebnej sporiteľne úver.

Treba však počítať s tým, že pri zvýšení cieľovej sumy vám bude stavebná sporiteľňa
počítať poplatok.

Keď mám viac stavebných sporení…
Môžem využiť viac štátnych prémií na jedného sporiteľa?

Tu si treba dávať pozor, lebo na jedného sporiteľa môže byť poskytnutá len jedna
štátna prémia a to 66,39 eur.
Pokiaľ by ste mali uzavreté napr. 2 zmluvy o stavebnom sporení na jedného sporiteľa (napr. na vaše meno) a mali by ste v oboch vašich zmluvách zaškrtnuté, že chcete poberať štátnu prémiu a splníte vklad 1 327,80 eur na obe zmluvy (2x po 1 327,80 eur), stavebná sporiteľňa vám
nemusí vyplatiť ani jednu štátnu prémiu.
Mali by ste vyplatený úrok z vami vloženého vkladu.

V tomto prípade odporúčame mať jednu zmluvu na jedného sporiteľa, prípadne pokiaľ
by ste chceli sporiť, treba uzavrieť ďalšiu zmluvu na ďalšieho člena rodiny, ktorý dostane štátnu prémiu a úrok zo zmluvy.

Existujú aj rodinné zmluvy?

Áno. Týka sa to manželov vo Wustenrot stavebnej sporiteľni. Dnes je možnosť využiť to,
že na jednu zmluvu pôjdu obaja manželia. Tým šetria na uzavretí zmluvy jeden poplatok a môžu dostávať na jednu zmluvu obaja štátnú prémiu, pokiaľ je dodržaný vklad.
Ideálne je vystihnúť dobu kedy bude akcia a nebudú platiť za uzavretie zmluvy žiadny poplatok.

Čo s tým ak nevložím plnú sumu určenú za rok?

Nič sa nedeje. Keď vložíte napr. polovicu peňazí z potrebného vkladu 1 327,80 eur za rok,
budete mať vyplatenú polovicu štátnej prémie + úrok.

Pokiaľ by ste nevložili nič, nič sa nedeje.

Kalkukačka
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky