Čo je to životné poistenie?

Životné poistenie predstavuje pre poisteného človeka aj pre jeho blízkych finančnú istotu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jeho uzatvorením človek získa poistnú ochranu nielen svojej osoby
ale aj rodiny.

Kedy je pre mňa životné poistenie potrebné?

Vtedy, ak potrebujete finančne zabezpečiť seba a blízke osoby (manželku, deti) v prípade
vašej smrti, vážnej choroby, úrazu  alebo invalidity. Tiež, ak si plánujete zaobstarať
vlastné bývanie na hypotéku, chystáte sa využiť lízing alebo čerpať úver.

Kedy je najskôr možné sa poistiť?

Vo väčšine prípadov hneď po narodení. V neskoršom veku bude cena poistenia vyššia
a to z dôvodu vyššej pravdepodobnosti výskytu ochorení alebo úmrtia. Ďalším rizikom je to,
že s vekom pribúdajú u klientov zdravotné problémy a poisťovňa klienta vôbec nemusí poistiť.

Môže si životné poistenie uzavrieť každý?

Áno. Záleží však na veku, príjme, zdravotnom stave a poistných rizikách každého žiadateľa.
V niektorých prípadoch sa môže stať, že poisťovňa záujemcu o životné poistenie zamietne, napríklad, ak záujemca prekonal infarkt alebo má iné závažné zdravotné problémy.

V niektorých poisťovniach je problém aj so závislými ľuďmi na alkohole, drogách…
V tomto prípade máme výhodu poslať návrhy do viacerých poisťovní a zistiť ktorá poisťovňa
klienta príjme a na čo konkrétne ho vykryje.

Koľko budem platiť?

Výška poistného a ďalšie parametre poistnej zmluvy sa vždy určujú individuálne. Ovplyvňuje ich najmä výška pripoistení, vek, zdravotný stav a poistné riziká žiadateľa. Všeobecne platí, že mladší poistenec platí nižšie mesačné splátky ako starší. Poistné sa obvykle platí v mesačných,
prípadne ročných splátkach.

Má zmysel sa poistiť?

Len v Európskej únii zomiera ročne vyše štvrť milióna ľudí v dôsledku úrazov a trestných činov. Ďalší ľudia sa zrania alebo ochorejú, následkom čoho sú dočasne alebo dlhodobo práce neschopní. Výrazný pokles príjmov zasahuje nielen týchto ľudí, ale aj ich rodiny. A to často práve v momente, keď v dôsledku choroby alebo zranenia majú zvýšené náklady na život spojené s nevyhnutnou liečbou, hospitalizáciou a rekonvalescenciou. V takejto situácii je životné poistenie doslova záchranným lanom, vďaka ktorému si aj v ťažkých okamihoch udržíte ekonomickú stabilitu a nezávislosť.

Kalkukačka
Hrubý príjem
Ste živiteľ rodiny?
Celková výška vašich úverov
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky