Čo je to cestovné poistenie? 

Cestovné poistenie umožňuje poistiť v prvom rade liečebné náklady, úraz,
batožinu a poistenie zodpovednosti za škodu pri ceste do zahraničia.

Čo znamená pri celoročnom poistení: „Maximálna doba výjazdu“?

Je to maximálny počet dní, ktoré môžete tráviť v zahraničí súvisle bez návratu na Slovensko.
Ak ste v zahraničí dlhšie ako je maximálna doba výjazdu, poistenie vám prestáva platiť.
V prípade poistnej udalosti ste povinný poisťovni predložiť akýkoľvek doklad o tom,
že ste sa v zahraničí nezdržiavali dlhšie.

Od čoho závisí cena poistenia?

Výška poistného závisí od dĺžky pobytu, vybraných rizík, geografickej oblasti kam cestujete,
účelu cesty a ďalších kategórií, napr. či ide o dieťa alebo dospelého.

Počas dňa som popíjal alkohol, následne sa zraním.
Ovplyvní to preplatenie účtu za lekára?

Žiaľ áno. Poisťovňa neposkytne plnenie za lekárske ošetrenie, pokiaľ ste bol pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis. To znamená, že sa vystavuje riziku krátenia alebo až úplného zamietnutia úhrady za ošetrenie a liečbu poisťovňou.

Na dovolenke ma rozbolel zub. Hradí mi ošetrenie cestovné poistenie?

Áno. V rámci liečebných nákladov je v cestovnom poistení zahrnuté aj zubné ošetrenie
pri náhlych stavoch na zmiernenie bolestí. Poisťovňa však preplatí maximálne dva zuby.

Čo ak sa dlhodobo liečim napríklad na cukrovku a na dovolenke mi príde nevoľno práve z tejto dlhodobej diagnózy? Preplatia sa mi náklady za liečbu?

Žiaľ, návštevu lekára vám poisťovňa v rámci cestovného poistenia nepreplatí.
Vo výlukách sa nachádza akékoľvek ošetrenie, ktoré je pokračovaním už existujúceho
stavu pred poistením a v čase uzavretia zmluvy bolo predvídateľné.

Čo všetko je vylúčené z poistenia batožiny? Nahradíte mi napríklad aj škodu,
ak mi bol z hotelovej izby ukradnutý notebook?

Z poistenia batožiny sú vylúčené klenoty, výrobky z drahých kovov a kameňov či perly, peniaze, šeky, vkladné knižky, platobné karty, cestovné lístky, predmety historickej a umeleckej hodnoty, ale aj mobilné telefóny a výpočtová technika (vrátane notebooku).

Kalkukačka
Bližšie informácie o cestovnom poistení sa dozviete tu: