Čo je to sporenie na dôchodok?

Je to akékoľvek individuálne sporenie, ktorého účelom je zvýšiť si životný štandard na dôchodku. Momentálny dôchodkový systém totiž nezabezpečuje plnú náhradu príjmu
po odchode na dôchodok.

Koľko by som si mal odkladať na starobu?

Sila peňazí nie je ani tak v množstve ako v čase. Mladému človeku stačí odkladať na dôchodok niekoľkonásobne menej ako staršiemu. Čiže, ak si začnem odkladať neskôr, musím odložiť oveľa väčšiu sumu mesačne, čo viac zaťaží rozpočet domácnosti.

Čo je fond ochrany vkladov?

Fond ochrany vkladov chráni vklady bankových klientov. V prípade, že niektorá banka nebude schopná svojim klientom vyplatiť vložené peniaze, tento fond je povinný klientom ich peniaze vyplatiť. Ale pozor, len do výšky 100 tisíc eur v jednej banke. To znamená, že ak má spotrebiteľ viac vkladov v rôznych bankách, v každej banke bude jeho vklad chránený do výšky 100 tisíc eur.

Čo je to renta?

Je to suma, ktorú dostávate v nemennej výške, v rovnakých časových intervaloch po určitú dobu.

Aké rôzne typy sporenia na dôchodok existujú?

Investičné životné poistenie, sporiaci účet, vkladná knižka, investovanie do akcií a dlhopisov. Tu však treba dávať pozor na jednotlivé poplatky v produktoch.

Aký typ je najvýhodnejší?

To je individuálne. Záleží na tom, koľko rokov máte do dôchodku, aký máte vzťah k riziku
a koľko peňazí si chcete odkladať.

Kalkukačka
O koľko rokov chcete ísť do dôchodku?
Aký ste typ investora?
Akú doplnkovú rentu by ste chceli poberať?
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky