Národná banka Slovenska neustále sprísňuje pravidlá pre banky, aby ochránila celý trh aj konečného užívateľa. Vraciame sa späť čo sa týka dostupnosti 100% hypoték. Tých bude čoraz menej. Zároveň sa sprísňujú pravidlá na dokladovanie príjmu a výpočet maximálnej možnej splátky. Aj keď niektoré banky už majú podobné opatrenia zakomponované dlhšie, tieto pravidlá sa taktiež sprísnia.

Jedným z najvýraznejších opatrení je zníženie podielu 100%-ných hypoték na maximálne 10 % zo všetkých poskytnutých hypoték. To znamená, že klienti musia mať vlastné zdroje alebo musia siahnuť po spotrebných úveroch. No ich doba splatnosti bola tiež znížená, čo znamená vyššiu mesačnú splátku. Našťastie poznáme spôsoby, ako sa vyhnúť drahým úverom aj bez potreby použitia vlastných zdrojov.

Veľkým plusom bolo zavedenie zákonom určenej povinnosť znížiť poplatok za predčasné splatenie úveru založeného nehnuteľnosťou mimo konca fixácie z pôvodných 4 až 5 % na súčasné 1 %.

Euro bankovky

Na jar roku 2017 nás čakajú ďalšie zmeny. Ktoré to budú? A budú sa týkať aj Vás?

Tu sú tie najdôležitejšie:

  • Zníženie počtu hypoték nad 80 % LTV (založenej nehnuteľnosti)– hypotéku nad 80 % postupne dostanú len 4 z 10 žiadateľov. Keď si budete chcieť kúpiť nehnuteľnosť, budete potrebovať vlastných minimálne 20 % z kúpnej ceny, a to znamená buď našetriť alebo dofinancovať.

  • Dokladovanie príjmov– zmena má nastať v minimálnej dobe zamestnania žiadateľov o hypotéku, a to z pôvodných 3 na 6 mesiacov. Banky budú sledovať aj Vaše pravidelné mesačné náklady; napríklad účty za energie, telefóny atď. Významné zmeny majú nastať aj pri posudzovaní príjmov podnikateľov. Banky akceptujú aj obraty týchto subjektov, nevychádzajú striktne podľa daňových priznaní.  Dokonca sprísniť sa má aj posudzovanie príjmov pri refinančných hypotékach.

  • Schopnosť splácať– klienti budú musieť mať vyšší príjem na získanie hypotéky ako doteraz, pretože schopnosť splácať sa bude po novom znižovať o rezervu, postupne od 5 % až do 20 % z čistého príjmu. Tá má slúžiť ako pomyseľný vankúš kvôli zvýšeniu vašich výdajov. Zároveň banky pri schvaľovaní budú posudzovať schopnosť splácať úver vyšší o 2 %, čo má slúžiť ako ďalší vankúš kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb.

  • Znalecké posudky– doteraz mali banky možnosť interne ohodnotiť nehnuteľnosť podľa tabuliek a fotografií.  Tomuto má byť koniec. Ďalšou zmenou má byť platnosť znaleckých posudkov, ktoré po novom nesmú byť staršie ako 12 mesiacov, a to dokonca aj pri refinančných hypotékach.

Banky stále presne nevedia ako tieto schválené zmeny aplikovať do reálneho života. Niektoré už upravili podmienky, no väčšina začne uplatňovať zmeny od 1.3.2017.

Ak si myslíte že sa Vás chystané zmeny môžu dotknúť, radíme aby ste požiadali o úver ešte pred avizovanými zmenami, a takto si zabezpečili podmienky podľa terajších pravidiel a vyhli sa tak neistote ako, a či vôbec bude Váš úver schválený.