Vysnívaný čas dovoleniek je už takmer tu a väčšina z nás sa nevie dočkať zaslúženého oddychu pri mori či na horách. Vegetiť na pláži, popíjať koktaily alebo škriabať sa po reťaziach v 2 000 metrovej výške so štipkou adrenalínu. Nič nie je jednoduchšie ako zabudnúť, že na dovolenke platia fyzikálne zákony tak isto, ako keď sme doma. Skočiť z tej najvyššej skaly do mora, či vyliezť na najstrmšiu skalu znie ako skvelý nápad, hlavne keď chceme „zamachrovať“ pred partnerkou, ženou alebo deťmi. Ak sa to bez ujmy podarí, je to paráda. Spomienka, ktorá výdrži roky a v najlepšom prípade láme iba srdcia.

klobúk a žabky na pláži

Čo ak sa stane, že voda nie je až taká hlboká ako sme predpokladali a strana jednej zo skál až príliš strmá? Čo ak si dávame pozor na úrazy, no podarí sa nám chytiť nejaký vírus? Pamätám si na môjho kamaráta, ktorý chcel podobne zaujať a skočil do bazénu, kde nebolo asi dosť vody, alebo bol až príliš ťažký a zlomil si pätu!Jeho reakcia hovorila za všetko:

„Dovtedy som ani nevedel, že päta sa dá zlomiť. No pobyt v nemocnici v cudzej krajine a  noha v sadre na niekoľko týždňov mi to vryli do pamäti, že na to nikdy nezabudnem.“

Výdaje na tieto nečakané udalosti môžu narásť aj do desiatok tisíc eur, čím vám predražia dovolenku v Chorvátsku tak, akoby ste išli na Maledivy a zanechajú nepríjemné spomienky. Pritom nám stačí iba pár minút a za drobné“ si vieme zabezpečiť pohodu na dovolenke vďaka cestovnému poisteniu tak, aby nás nič neprekvapilo. Všetko online bez papierov, bez čakania.

Čo všetko získam pri takomto poistení?

 • Poistenie úrazu.
 • Poistenie liečebných nákladov.
 • Poistenie zodpovednosti.
 • Poistenie batožiny.

Už viem dátum dovolenky a chcem byť na všetko pripravený/á: 

                                                              

Nanešťastie úraz či choroba, ktoré sa nám stali na dovolenke, neskončia po odchode z hotela. Zlomená noha či ruka sa bude liečiť ešte niekoľko mesiacov a táto neželaná, predĺžená „dovolenka“ môže negatívne ovplyvniť váš príjem aj doma na Slovensku.

 • Ako ste pripravený na výpadok príjmu po dovolenke?
 • Máte nárok na denne odškodné, trvalé následky či dávky pri práceneschopnosti vo vašom životnom poistení?

Aj takéto nepríjemnosti vám dokáže vyriešiť správne nastavené životné poistenie.

Prinášame finančnú pohodu do vašej rodiny. Pre bezplatnú konzultáciu ohľadom cestovného alebo životného poistenia nás môžete kontaktovať.

Hlavnou úlohou životného poistenia je zabezpečiť si pre seba alebo svojich blízkych ochranu pre prípad nejakej udalosti.

Môžeme sa poistiť pre prípad smrti alebo dožitia určitého veku. Existujú však viaceré formy životného poistenia. V najnovšej Poradni vám poradíme, na čo si treba dávať pozor pri uzatváraní poistenia a pozrieme sa aj na rozdiely medzi rizikovým, investičným a kapitálovým poistením a sporením.

Životným poistením zabezpečíte seba alebo svojich blízkych pre prípad nejakej udalosti, ktorá môže v budúcnosti nastať vo vašom živote. Ide väčšinou o nepríjemnú udalosť a poistením si kryjete riziká, ktoré z tejto udalosti vzniknú. Ak nastane situácia, na ktorú ste poistený, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu. Udalosť, na ktorú ste poistený, nazývame poistná udalosť a peniaze, ktoré vám poisťovňa vyplatí, sú poistné plnenie.

Kolabujúci muž

V životnom poistení sa najčastejšie poisťujeme:

• pre prípad smrti (ak zomrie niekto príliš skoro alebo zomrie živiteľ rodiny, tak poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu pozostalým),

• dožitia určitého veku (poisťovňa pri dožití veku dohodnutého v zmluve vyplatí určenú sumu).

K životnému poisteniu si môžete takzvane pripoistiť aj ďalšie riziká, ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita (pre prípad, že by ste kvôli takejto udalosti stratili schopnosť zarábať alebo že by vám vznikli vyššie náklady na život).

Životné poistenie môžete mať dojednané ako takzvané:

1. Rizikové poistenie

Podstatou rizikového poistenia je, že vy platíte poisťovni pravidelne alebo jednorazovo peniaze (poistné) a ak počas trvania poistenia nastane udalosť, ktorú ste si poistili, poisťovňa vám vyplatí dohodnuté plnenie. Ak ale táto udalosť nenastane, poisťovňa vám nezaplatí žiadne peniaze.

2. Investičné poistenie

V investičnom životnom poistení platíte poistné, ktorým si kryjete nejaké riziko, teda poisťujete sa pre prípad nejakej budúcej udalosti. Okrem toho ale platíte poistné, ktoré za vás poisťovňa investuje do cenných papierov. Výnosy (zárobky) a straty z takéhoto investovania pripisuje poisťovňa na účet, ktorý sa väčšinou volá „osobné konto” alebo „osobný účet”. Túto sumu vám poisťovňa vyplatí v momente, ktorý máte dohodnutý v poistnej zmluve – zvyčajne to je v momente, keď sa dožijete určitého veku (napríklad 50 rokov). Ako je to pri každom investovaní, aj v tomto prípade môžete ZAROBIŤ, ale môžete peniaze aj PREROBIŤ. Preto, ak by vám niekto tvrdil, že investičné životné poistenie je vlastne sporenie, nie je to pravda. Pri investičnom životnom poistení sa vám nezhodnocuje celá suma poistného, ktoré poisťovni zaplatíte. Len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje a na rizikové poistenie a na náklady.

3. Kapitálové (garantované) poistenie

V prípade kapitálového životného poistenia platíte poistné, ktorým si kryjete nejaké riziko, teda poisťujete sa pre prípad nejakej budúcej udalosti. Zároveň platíte poistné, ktoré sa pripisuje na váš účet, ktorý sa volá väčšinou „osobné konto” alebo „osobný účet”. Peniaze, ktoré sa nachádzajú na vašom osobnom účte, sa zhodnocujú o určité percento, ktoré ste si dohodli v poistnej zmluve. Ide o typ poistenia, kde poisťovňa garantuje, aký úrok vám pripíše. Pri kapitálovom životnom poistení sa vám nezhodnocuje celá suma poistného, ktoré poisťovni zaplatíte. Len jeho časť. Zvyšok sa spotrebuje na poplatky a na rizikové poistenie.

Zaujímajte sa o výšku poplatkov. Nesledujte iba výšku zárobku, ktorú vám poisťovňa sľubuje.

Ruka držiaca pero a zápisník

Vždy si PREVERTE:

• koľko z poistného vám poisťovňa strhne na všetky poplatky,

• koľko z poistného sa vám spotrebuje na krytie rizika a

• akú časť z poistného poisťovňa skutočne ukladá na váš osobný účet a zhodnocuje alebo investuje.

Zároveň si NEZABUDNITE PREVERIŤ:

• aké poplatky si poisťovňa účtuje v prípade, ak by ste sa rozhodli požiadať o vyplatenie peňazí alebo ich časti pred dohodnutou dobou.

Viete, že investičné ani kapitálové životné poistenie NIE JE SPORENIE? Aj v prípade, ak by tento produkt bol nazvaný alebo prezentovaný ako sporenie, buďte opatrný a zisťujte, o čo v skutočnosti ide.

ZÁKLADOM je myslieť na to, že POISŤOVNE jednoducho SPORENIE NEPOSKYTUJÚ.

Presviedča vás niekto na zrušenie životnej poistky a uzatvorenie novej?

Nedajte sa pomýliť

Ak by vás niekto presviedčal o tom, že je pre vás výhodné zrušiť investičné alebo kapitálové životné poistenie a vymeniť ho za nové, ktoré je lepšie, zvýšte pozornosť. Nové poistenie môže byť skutočne lepšie a výhodnejšie, ale nemusí to znamenať, že sa vám oplatí staré poistenie zaň vymeniť. Je to z dôvodu, že poplatky sú najvyššie prvé roky trvania poistenia. Ak by ste uzatvorili novú poistnú zmluvu, môže sa stať, že tie počiatočné vysoké poplatky budete znášať znova. Tiež je to z dôvodu, že ak ukončíte starú poistnú zmluvu pred dohodnutou dobou, budete pravdepodobne platiť vysoký „storno“ poplatok, ktorý znižuje vyplatenú sumu.

Zdroj: http://vofinanciach.sk/poradna-pri-zivotnom-poisteni-dolezita-aj-forma/

Na internete, ale aj medzi poistnými agentmi, existuje mnoho názorov na sporenie v životnom poistení. V konečnom dôsledku sa dajú rozdeliť na dva tábory. Niektorí tvrdia, že sporenie cez životné poistenie je to najlepšie sporenie s minimálnymi nákladmi a zaujímavým výnosom. Iní tvrdia, že sporenie v životnom je okrádanie ľudí. Kto teda klame? Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Vypočujme si názory oboch strán a vyriešme spoločne tento problém raz a navždy!

SPORIŤ CEZ ŽIVOTNÉ POISTENIE? V ŽIADNOM PRÍPADE!

Prvá skupina ľudí sú tí, ktorí sporenie cez životné poistenie v žiadnom prípade neodporúčajú. Prečo? Je to vraj poplatkovo najdrahšie sporenie. Je výhodné jedine pre poistných agentov, ktorí z neho majú vysoké provízie.

Je tiež výhodné pre poisťovne, ktoré vďaka tomu zarobia viac peňazí.

Je dôležité vedieť, že existujú dva základné typy životného poistenia so sporením. Je ťažké ich hodnotiť spoločne, keďže sú značne odlišné. Väčšina argumentov je však spoločná pre obe.

NAJLEPŠIE SPORENIE? ŽIVOTNÁ POISTKA!

Na druhej strane stoja ľudia, ktorí používajú sporenie v životnom poistení ako liek na všetko. Odporúčajú ho ako najlepšie sporenie pre deti, rodičov, starých rodičov. Odporučili by ho hádam aj pre ešte nenarodené deti.

kapitálovom životnom poistení sľubujú výhodné sporenie s garanciou „výnosu“.

Investičné životné poistenie môže zaujať vysokými výnosmi na konci sporenia za pár desiatok eur mesačne.

Oplatí sa sporiť cez životné poistenie?

AKO JE TO TEDA V SKUTOČNOSTI?

Stretli ste sa už s týmito názormi? Čo myslíte, kto má pravdu?

Je naozaj tento typ sporenia drahý a neužitočný, alebo je to najlepšie univerzálne sporenie na trhu?

Pravda je v skutočnosti niekde medzi. Tak, ako v živote nie sú veci iba čierno-biele, aj v tomto prípade majú čiastočne pravdu oba tábory.

Na jednej strane môžeme získať v životnom poistení celkom zaujímavý výnos. Prístup k investovaniu na trhoch a v spoločnostiach, ku ktorým by sme sa ako obyčajní ľudia nikdy nedostali.

Zároveň však býva v životnom poistení mnoho druhov poplatkov, ktoré ho môžu posunúť zo skupiny „výhodné“ do skupiny „nevýhodné“. Patria sem nemalé náklady na províziu pre obchodníka. Ďalej rôzne vstupné, výstupné či administratívne poplatky, poplatky za správu a podobne.

Oplatí sa sporiť cez životné poistenie?

Tak čo teda? Oplatí sa mi sporiť cez životné poistenie alebo nie?

To záleží od toho, čo od sporenia očakávame. Výhodnosť tohto typu sporenia ovplyvňuje mnoho faktorov. Najväčší vplyv má dĺžka sporenia.

Čím dlhšie si v životnom poistení sporíme, tým to býva výhodnejšie.

Životné poistenie je odlišné od iných typov sporenia v tom, že ho musíme platiť pravidelne. V akomkoľvek inom type sporenia, ako napríklad stavebné sporenie, podielové fondy, sporiaci účet a podobne, záleží zväčša na nás, či si tam peniaze pošleme každý mesiac alebo nie.

Aj keď sa takáto variabilita môže zdať výhodná, častokrát to znamená, že v konečnom dôsledku nenasporíme plánovanú sumu. Jednoducho príde doba, kedy sa naša situácia zmení a prestaneme sporiť. Keďže v životnom poistení sú tieto platby povinné, v konečnom dôsledku by sme mali nasporiť želanú čiastku tak, ako sme plánovali. Aj keď to veľakrát môže byť náročné.

Na čo chceme tieto peniaze použiť?

Chceme si tvoriť rezervu? Chceme rýchlo zarobiť nejaké peniaze? Chceme si nasporiť peniaze na bývanie?

Tak v tomto prípade určite hľadajme iné alternatívy.

Čo keď plánujeme nasporiť svojmu dieťaťu peniaze na vysokú školu? Chceme z týchto peňazí predčasne vyplatiť hypotéku? Chceme si nasporiť peniaze na dôstojný dôchodok?

Môže to byť najvhodnejšie riešenie.

Máte životné poistenie? Očakávate, že vás ochráni pri neočakávaných udalostiach? Alebo si vravíte, že keď ho bude treba, aj tak vám nijako nepomôže? Možno máte pravdu.

Nie každé životné poistenie vás ochráni

Je veľký rozdiel mať životné poistenie a mať ŽIVOTNÉ POISTENIE. Čo tým myslíme? Mať poistku je samozrejme veľmi dôležité, ale ak nie je nastavená správne, je to, ako by ste ju ani nemali.

Predstavte si záchranný čln, ktorý je deravý, padák, ktorý je roztrhaný alebo airbag, ktorý nefunguje. Presne takto je to aj so životným poistením. Mnohí sú spokojní, že majú nejakú poistku, ale ak k niečomu dôjde, majú len zmluvu, ktorá im nijako nepomôže.

Ako je to vôbec možné?

Čo by vás napadlo, ak by vaša zmluva nesplnila to, čo ste očakávali? „Prekliata poisťovňa! Zasa ma oklamali! Už nikdy sa nepoistím! Tak ja im platím ťažké prachy a keď treba, tak ma okašlú…“

Ale ten nefungujúci airbag v aute nebol pokazený od výroby. Keď bolo auto nové, určite fungoval. Pokazil sa až časom. To, či je v poriadku, treba priebežne kontrolovať. Takisto ako v životnej poistke.

Poistnú zmluvu si pravdepodobne nedokážete skontrolovať sám. Je na to treba odborníka. Môže byť ťažké nájsť seriózneho a odborne zdatného človeka. Určite to ale nevzdávajte a dajte si záležať. V prípade poistnej udalosti budete veľmi radi, že vaše poistenie je nastavené správne.

Životné poistenie, alebo ako správne nastaviť poistnú zmluvu

Čo to vlastne znamená správne nastavenie ?

Dnes sú zmluvy životného poistenia veľmi variabilné. Dá sa v nich nastaviť výška poistných súm, jednotlivé doby poistenia, rozsah krytia a podobne. Ich správne nastavenie je samozrejme individuálne. Vo všeobecnosti ale platia určité zákonitosti, ktoré musia byť dodržané.

Úlohou životného poistenia je zabezpečiť stabilný životný štandard v prípade nešťastných udalostí. Musí pokryť všetky finančné straty a náklady, ktoré ich následkom vzniknú.

Najčastejšie to býva výpadok alebo pokles príjmu, náklady na liečbu a liečebné pomôcky. V najhoršom prípade zabezpečenie pozostalých a vyrovnanie záväzkov.

Musí preto obsahovať tieto krytia:

 • Smrť (musí pokryť náklady na pohreb, prípadné úvery a aspoň ročný príjem)

 • Invaliditu (čiastočnú aj plnú)

 • Kritické choroby (na pokrytie nákladov liečby a liečebných pomôcok)

 • Trvalé následky úrazu (na pokrytie nákladov liečby a liečebných pomôcok)

 • Oslobodenie od platenia poistného

Malo by obsahovať aj:

 • Poistenie PN (v prípade, ak ste zamestnanec alebo živnostník)

 • Denné odškodné úrazu

Tieto poistné krytia by nemali chýbať na žiadnej správne nastavenej poistnej zmluve. Podľa individuálnych potrieb môže obsahovať aj rôzne ďalšie typy poistných krytí. Správna výška poistných súm závisí hlavne od výšky mesačného príjmu.