Máte životné poistenie? Očakávate, že vás ochráni pri neočakávaných udalostiach? Alebo si vravíte, že keď ho bude treba, aj tak vám nijako nepomôže? Možno máte pravdu.

Nie každé životné poistenie vás ochráni

Je veľký rozdiel mať životné poistenie a mať ŽIVOTNÉ POISTENIE. Čo tým myslíme? Mať poistku je samozrejme veľmi dôležité, ale ak nie je nastavená správne, je to, ako by ste ju ani nemali.

Predstavte si záchranný čln, ktorý je deravý, padák, ktorý je roztrhaný alebo airbag, ktorý nefunguje. Presne takto je to aj so životným poistením. Mnohí sú spokojní, že majú nejakú poistku, ale ak k niečomu dôjde, majú len zmluvu, ktorá im nijako nepomôže.

Ako je to vôbec možné?

Čo by vás napadlo, ak by vaša zmluva nesplnila to, čo ste očakávali? „Prekliata poisťovňa! Zasa ma oklamali! Už nikdy sa nepoistím! Tak ja im platím ťažké prachy a keď treba, tak ma okašlú…“

Ale ten nefungujúci airbag v aute nebol pokazený od výroby. Keď bolo auto nové, určite fungoval. Pokazil sa až časom. To, či je v poriadku, treba priebežne kontrolovať. Takisto ako v životnej poistke.

Poistnú zmluvu si pravdepodobne nedokážete skontrolovať sám. Je na to treba odborníka. Môže byť ťažké nájsť seriózneho a odborne zdatného človeka. Určite to ale nevzdávajte a dajte si záležať. V prípade poistnej udalosti budete veľmi radi, že vaše poistenie je nastavené správne.

Životné poistenie, alebo ako správne nastaviť poistnú zmluvu

Čo to vlastne znamená správne nastavenie ?

Dnes sú zmluvy životného poistenia veľmi variabilné. Dá sa v nich nastaviť výška poistných súm, jednotlivé doby poistenia, rozsah krytia a podobne. Ich správne nastavenie je samozrejme individuálne. Vo všeobecnosti ale platia určité zákonitosti, ktoré musia byť dodržané.

Úlohou životného poistenia je zabezpečiť stabilný životný štandard v prípade nešťastných udalostí. Musí pokryť všetky finančné straty a náklady, ktoré ich následkom vzniknú.

Najčastejšie to býva výpadok alebo pokles príjmu, náklady na liečbu a liečebné pomôcky. V najhoršom prípade zabezpečenie pozostalých a vyrovnanie záväzkov.

Musí preto obsahovať tieto krytia:

  • Smrť (musí pokryť náklady na pohreb, prípadné úvery a aspoň ročný príjem)

  • Invaliditu (čiastočnú aj plnú)

  • Kritické choroby (na pokrytie nákladov liečby a liečebných pomôcok)

  • Trvalé následky úrazu (na pokrytie nákladov liečby a liečebných pomôcok)

  • Oslobodenie od platenia poistného

Malo by obsahovať aj:

  • Poistenie PN (v prípade, ak ste zamestnanec alebo živnostník)

  • Denné odškodné úrazu

Tieto poistné krytia by nemali chýbať na žiadnej správne nastavenej poistnej zmluve. Podľa individuálnych potrieb môže obsahovať aj rôzne ďalšie typy poistných krytí. Správna výška poistných súm závisí hlavne od výšky mesačného príjmu.