Uzatvorili ste si poistenie nehnuteľnosti? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo sa bude diať, ak nastane nešťastná udalosť, resp. poistná udalosť?

Čo urobiť preto, aby ste si neskomplikovali plnenie z poisťovne?

Poistenie, ktoré má zmysel

Ak si uzatvoríme poistenie nehnuteľnosti, určite nie preto, aby sme si želali poškodenie alebo stratu nehnuteľnosti. Táto situácia však môže nastať. Ak naozaj príde, nechceme zostať bez strechy nad hlavou. Očakávame, že nám poisťovňa preplatí vzniknuté škody. Potom si budeme môcť naše bývanie opraviť, prípadne kúpiť nové.

Uvažovali ste nad tým, ako to v skutočnosti v takýchto prípadoch funguje? Čo všetko nás čaká? Ako si zvýšiť šance na úspešné plnenie z poisťovne? A v akých prípadoch naopak neuvidíme ani cent?

Čo spraviť pre úspešné plnenie?

Rozhodujúce sú predovšetkým naše prvé kroky po nešťastnej udalosti. Správny postup a znalosť tohto procesu nám môžu veľmi pomôcť. Vyhneme sa komplikáciám a prispejeme k tomu, že naša situácia sa vyrieši bez nich.

Predstavme si napríklad, že nám zhorí dom. Čo urobíme ako prvé po uhasení požiaru? Začneme vypratávať veci, ktoré ešte zostali nepoškodené? Začneme si vybavovať ubytovanie? Alebo budeme panikáriť a poistnú udalosť si ešte viac znepríjemníme? Aj v týchto nepríjemných situáciach si treba zachovať chladnú hlavu a triezve uvažovanie.

Dôležité je mať prehľad

Nech sa rozhodneme akokoľvek, určite nezabudnime zavolať do poisťovne. V dome však zhoreli aj všetky dokumenty vrátane poistnej zmluvy. Čo teraz? Vieme vôbec, v ktorej poisťovni máme svoj dom poistený? Mnohí ľudia majú síce poistenie nehnuteľnosti, ale vôbec nevedia, v ktorej poisťovni. Pletú si zmluvy o poistení domácnosti, dôchodkové poistenie a podobne. Ako ste na tom vy?

Kto vie teraz z hlavy povedať, v ktorej spoločnosti má poistenú nehnuteľnosť? Na akú sumu? Ak by naozaj nastala situácia, že budeme tieto informácie potrebovať, ušetrí nám to veľa trápenia. Zavolať do poisťovne by sme mali čo najskôr. V zmluve väčšinou býva uvedené, že sme povinní ich kontaktovať bezodkladne. To znamená hneď, ako budeme môcť.

Ako postupovať v prípade, keď nastane poistná udalosť?

Nezabúdajme ani na to, že ak máme poistenie domácnosti v inej spoločnosti, musíme kontaktovať aj ich.

Poistná udalosť je nahlásená – čo ďalej?

V poriadku, poistná udalosť je nahlásená. Človek z poisťovne príde rýchlo, možno aj hneď na druhý deň. Zatiaľ niečo poupratujeme a vypraceme zhorené veci na dvor. Začíname vybavovať odvoz zničených vecí na smetisko. Chceme predsa čo najskôr začať s opravami.

To je však chyba. Teda, ak si nechceme privodiť neskôr problémy s poisťovňou. Kým nepríde človek z poisťovne, radšej s ničím nehýbme, ak to nie je nutné. Ten musí najskôr všetko zdokumentovať tak, ako to zostalo. Je to uvedené v každej zmluve.

Od čoho teraz bude záležať, či naozaj dostaneme z poisťovne peniaze? Sme celí vystresovaní a pomohlo by nám dať si za pohárik? Neodporúčame. Teda ak nechceme dať poisťovni príležitosť vyhnúť sa plneniu. Poisťovňa nás môže vyzvať ku kontrole na alkohol a omamné látky. Ak by sa potvrdilo, že sme pod ich vplyvom, máme problém. Ak to mohlo ovplyvniť poistnú udalosť, ktorá nastala, s peniazmi od poisťovne veľmi nepočítajme. V lepšom prípade nám iba znížia sumu peňazí, ktorú máme dostať.

Presný popis poistnej udalosti

Taktiež si je treba dobre premyslieť, ako presne popíšeme poistnú udalosť človeku, ktorý príde z poisťovne. Nezanedbali sme niečo aj my sami? Neprispeli sme nejakým spôsobom k vzniknutej škode? Toto bude okrem nášho zničeného majetku človeka z poisťovne zaujímať najviac. Ak by sa ukázalo, že sme niečo zanedbali, alebo sme sa o škodu pričinili, poisťovňa nám môže plnenie znížiť, prípadne ho nevyplatiť vôbec.

Prerábali sme elektriku a nemáme revíznu správu? Plynový sporák nám nepripojil odborník? Niektorí ľudia v takýchto prípadoch tvrdia, že im tie dokumenty zhoreli v dome.

Ako postupovať v prípade, keď nastane poistná udalosť?

V každom prípade úlohou zamestnanca poisťovne je spísať inventár celého majetku. Tu je dôležitá naša spolupráca. Je potrebné, aby mal zaznamenané úplne všetko. V prípade požiaru je možné, že veľa vecí bude zničených natoľko, že ich nebude možné spoznať. Alebo zhoria úplne. Je preto dôležité človeka z poisťovne upozorniť, aká poistná udalosť nastala a aké komplikácie priniesla. 

Ak nastane poistná udalosť, dokazovanie bude kľúčové

Bude potrebné dokázať, že sme tieto veci naozaj vlastnili, alebo že majú takú hodnotu, ako uvádzame. Ideálne by bolo mať od všetkého nákupné bloky. Ak by sme patrili medzi ľudí, ktorí si naozaj všetko odložia, pravdepodobne nám aj tak zhoreli. Existujú však aj iné možnosti. Napríklad svedkovia. Naši známi, ktorí boli u nás na návšteve a vedia potvrdiť, že sme tieto veci naozaj vlastnili.

Práve pri dokazovaní sa väčšinou ukazujú rozdiely medzi serióznymi a neserióznymi poisťovňami. Majú tu totiž najväčší priestor vyhnúť sa finančnému plneniu.

Čakanie na peniaze z poistky

Odo dňa, kedy človek z poisťovne bude mať všetko zdokumentované, bude trvať ešte niekoľko dní, kým uvidíme svoje peniaze. Poisťovňa bude všetko oceňovať. Môže si tiež od nás dodatočne vyžiadať informácie. Niektoré poisťovne nám dovtedy preplácajú aspoň náhradné ubytovanie. Penzión, prípadne podnájom.

A ešte jedna vec. Ak sme mali nehnuteľnosť kúpenú na úver, alebo sme na nej mali záložné právo z iného dôvodu, poisťovňa pošle časť peňazí prednostne do banky na splatenie úveru. Nám potom následne pošle zvyšok peňazí.

Teraz, keď sme Vám to zhrnuli krok za krokom, odpovedzte úprimne: „Kto by postupoval tak, ako treba? Kto poznal všetky kroky, ktoré sprevádzajú poistnú udalosť?“