P.Bartošovú poznám už dlho, ešte ako bankovú pracovníčku, je spoľahlivá a tolerantná a vždy mi dobre poradila.