Fispro Biznis

Pomáhame podnikateľom už viac ako 15 rokov. Máme výborné znalosti z oblasti bankovníctva. Sme profesionáli, ktorí pracovali v bankách. Preto sa v prostredí financií orientujeme na veľmi vysokej úrovni. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že dostanú služby s vysokou pridanou hodnotou.

Zakladáme si na dlhodobých a korektných vzťahoch. Hlavným cieľom je priniesť expertné informácie pre každého podnikateľa v oblasti firemných financií a poistenia. Opierame sa o metodiku bánk. Z bankových produktov vyberáme pre klienta tie najvýhodnejšie.

Kto sme?

Našou víziou je vytvoriť lepšie prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Našou misiou je priniesť nezávislé, expertné informácie každému podnikateľovi v oblasti firemných financií a poistenia.

Našu spoločnosť tvoria profesionáli, bývalí bankári. Niektorí naši klienti nás nazývajú aj nájomní bankári. Mnohým klientom sme pomohli získať finančné zdroje, ku ktorým by sa sami nedostali. Ďalším sme financie ušetrili a veľkej časti sme pomohli zarobiť zaujímavé peniaze. A to hlavne vďaka tomu, že vieme, ako to v bankách funguje.

Oblasti nášho pôsobenia

Konzultácie

Financovanie

Poistenie

Prečo s nami?

Viac času pre vašu firmu

Firemné financie a poistenie je pre nás prirodzeným prostredím a pre vás je výhodné tieto veci delegovať na expertov. Venujte sa tomu, čo viete najlepšie, vašej firme.

Odborníci

Firemné financie sú naša oblasť expertízy. Zbierali sme prax a skúsenosti v bankách viac ako 15 rokov. Sme nezávislí konzultanti, ktorí sa pozerajú z dvoch pohľadov, strategicky aj takticky

Kde nás nájdete?

Pracujeme tam, kde ste vy. Sme aktívni po celom Slovensku.
Technológie nám umožňujú prácu na diaľku, vďaka čomu je konzultácia efektívnejšia a pohodlnejšia.

Financovanie na mieru

Predbehnite konkurenciu pomocou vhodne zvolenej investície a marketingovej stratégie. Nestrácajte čas študovaním komplikovaných zmlúv v bankách. Venujte sa svojmu biznisu. My vám pomôžeme získať výhodný investičný, prevádzkový alebo kontokorentný úver. Urobíme prieskum bankových produktov a vyberieme pre vás ten najvhodnejší.

Sme nezávislí experti, špecialisti na firemné financovanie. Spolupracujeme so všetkými bankami na Slovensku. Vieme skutočne zabezpečiť financovanie na mieru. Rýchlo, efektívne a pohodlne.

Zaujíma vás, ako získať peniaze pre vaše podnikanie?

Vieme s vysokou úspešnosťou predpovedať, ktorá banka vie financovať vaše potreby bez toho, aby ste do banky čo i len vkročili.

Chcete expertného konzultanta, ktorý vám so všetkým pomôže?

Na nás sa viete spoľahnúť. Máme dlhoročné skúsenosti a unikátne vzťahy s bankami, čo vytvára predpoklad pre čo najlepšie výsledky.

Čas sú peniaze, my vám ich šetríme od začiatku. Zistite ako hodnotíme vaše šance!

Opierame sa o metodiku bánk a rôznych analytických postupov, ktorá vám ušetrí desiatky hodín v bankách. Zistite, či máte šancu získať firemný úver.

Firemné financovanie na rozvoj a chod firmy

Zabezpečte si dostatočné prostriedky na investíciu do firmy bez toho, aby ste museli vzdať kontroly alebo podielu vo firme privátnemu investorovi. FISPRO BIZNIS posúva hranice konzultácie v oblasti firemných financií. Tvoríme hodnoty pre našich partnerov. Sme ako maják vo svete zložitých úverových podmienok a formulácií. Sme vaši poradcovia počas celej doby vášho podnikania.

Aké sú možnosti financovania vášho podnikania?

Investičný úver slúži na rozvoj firmy, zabezpečenie nových priestorov, ich rozšírenie, či nákup technológií. Prevádzkový úver zabezpečí bezchybný chod firmy počas obchodného procesu, nákup zásob, materiálu, výrobkov.

Kontokorentný úver je efektívny nástroj pružného riadenia cash-flow. Slúži na preklenutie krátkodobého poklesu likvidity. 

Produkty Obchodného financovania slúžia na elimináciu rizík spojených s neplnením zmluvných podmienok. Ide o platobné a zabezpečovacie nástroje v obchodnom styku (bankové záruky, akreditívy atď.). 

Financovanie komerčných nehnuteľností zahŕňa výstavbu rezidenčných, retailových, logistických, kancelárskych projektov.

Leasing predstavuje jednu z najdostupnejších foriem financovania, kedy na zakúpenie predmetu leasingu nepotrebujete vysokú vstupnú investíciu.

Faktoring je forma financovania, ktorá pomáha firmám zrýchliť ich peňažné toky. Podstatou Faktoringu je odkúpenie krátkodobých pohľadávok pred
lehotou ich splatnosti.

Konzultácia

Zajednajte si s nami nezáväznú konzultáciu.

Chcete sa mať lepšie ?

Dohodnite si s nami nezáväznú konzultáciu, za ktorú naozaj neplatíte. Naši konzultanti pomôžu ušetriť peniaze Vám aj Vašej rodine.

Muž skáčuci na horách