Úročenie závisí od lehoty viazanosti a výšky vloženej sumy. Čím je dlhšia viazanosť a čím vyššia je vložená suma, tým je úročenie spravidla vyššie.