Povinnosť uzavrieť poistenie (PZP) má každý majiteľ či držiteľ motorového vozidla a je daná zákonom č.381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.