Žiaľ áno, poisťovňa neposkytne plnenie za lekárske ošetrenie, pokiaľ ste bol pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis. To znamená, že sa vystavuje riziku krátenia alebo až úplného zamietnutia úhrady za ošetrenie a liečbu poisťovňou.