Všetky informácie máte uvedené v poistných podmienkach, ktoré tvoria prílohu vašej poistnej zmluvy.