Nasporené peniaze si môžete vybrať kedykoľvek, ale musíte dokladovať účel ich použitia na stavebné účely, alebo úpravu bývania.