O úver môžete požiadať prakticky ihneď po uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení.