Áno môžete a to kedykoľvek, ak je vkladná knižka bez výpovednej lehoty. Ak je knižka s výpovednou lehotou musíte svoj výber vopred oznámiť.