O hypotekárny úver môže žiadať občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, alebo občan iného štátu s povolením na trvalý pobyt na území SR. Vek žiadateľa musí byť minimálne 18 a max. 61 rokov. Maximálny vek žiadateľa na konci úverového vzťahu nesmie presiahnuť 65 rokov života.