Výška poistného a ďalšie parametre poistnej zmluvy sa vždy určujú individuálne. Ovplyvňuje ich najmä výška pripoistení, vek, zdravotný stav a poistné riziká žiadateľa. Všeobecne platí, že mladší poistenec platí nižšie mesačné splátky ako starší. Poistné sa obvykle platí v mesačných, prípadne ročných splátkach.