Takéto vozidlo nesmiete prevádzkovať a môže vám byť uložená pokuta až do výšky 3 320 € (minimálne 16,60 €). V prípade, ak takýmto vozidlom spôsobíte škodu, bude od vás vymáhaná súdnou cestou a to aj formou exekúcie.