Stavebné sporenie je účelové sporenie. Možno ho použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu. Tiež na výstavbu rodinného domu a iných záväzkov súvisiacich s týmito účelmi alebo na obnovu bytových domov v spoločenstve vlastníkov.