Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený (teda vy) podieľa na škode. Znamená to, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 10 % zo škody alebo  pevnou sumou, napr. 100 €. Zvykom býva aj kombinácia oboch spôsobov, napr. 10 % zo škody, minimálne však 100 €. Pri škode 1 000 € poisťovňa klientovi v tomto prípade vyplatí 900 €. Z klientovho vrecka pôjde spoluúčasť v sume 100 €.