V prípadoch menších poistných udalostí, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť, ku poistnému plneniu nedochádza.