Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení viazanosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet.