Poistenie sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu: elektroniky, cenností, peňazí, nábytku, oblečenia, ale aj vecí v nebytových priestoroch (napr. bicykla). Platí to v prípade, pokiaľ sú tieto veci uvedené v poistných podmienkach. Preto pri uzatváraní zmluvy dbajte na konkrétne podmienky stanovené poisťovňou.