Bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť okamžite, ako sa o nej dozviete. Po poistnej udalosti nemeňte vzhľad miesta poistenia – neupratujte, nenoste spotrebiče do opravy a podobne. Ak je potrebné konať, aby sa napríklad zamedzilo zväčšeniu škody, urobte čo najdetailnejšiu foto-dokumentáciu. Technik musí mať možnosť zdokumentovať všetky dôležité skutočnosť a správne stanoviť príčinu škody.