Investovanie je zhodnocovanie voľných peňažných prostriedkov s cieľom zarobiť viac ako na účtoch v banke, minimálne nad úroveň inflácie.