Je to sporenie na osobný účet sporiteľa. Jeho účelom je spolu so starobným poistením (1. pilier) zabezpečiť príjem v starobe, alebo príjem pozostalým v prípade smrti sporiteľa. Na rozdiel od priebežného 1. piliera, je 2. pilier zásluhový, to znamená, že čím viac sporiteľ zarába, tým viac peňazí sporí.