Prvý dôchodkový pilier predstavuje takzvaný priebežný dôchodkový systém. Prevádzkuje ho Sociálna poisťovňa. Do prvého piliera sú zapojení všetci občania v aktívnom veku a ich zamestnávatelia, ktorí povinne platia z každej mzdy odvody.