Štátna prémia sa pripisuje jeden krát ročne. Je to určité percento z vkladov pripísaných na účet do 31.12., maximálne v sume 66, 39 eura.