• koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
  • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
  • vyradenie z evidencie
  • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
  • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)