V zásade platí, že úrok je obyčajne podstatne nižší ako pri spotrebnom úvere. Na druhej strane úroková sadzba je len mierne vyššia oproti účelovej hypotéke.