To je individuálne. Záleží na tom, koľko rokov máte do dôchodku, aký máte vzťah k riziku a koľko si chcete odkladať.