Hlavnou nevýhodou je, že ak splácate len úroky a istina zostáva nezmenená, ani výška úrokov sa nemení.