Príspevok zamestnávateľa, výšku a frekvenciu vášho príspevku je možné kedykoľvek počas roka meniť, v prípade smrti sporiteľa alebo poberateľa doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte vyplatená oprávneným osobám, ktoré si určil v zmluve, alebo je predmetom dedenia.