Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý má odpracovaných najmenej 15 rokov, odvádzal príspevky  do dôchodkového poistenia a dovŕšil  dôchodkový vek, ktorý je 62 rokov jednotne u mužov aj žien.