Optimálne obdobie investovania je individuálne a závisí od vášho rozhodnutia.Vaša investícia môže rásť, stagnovať, ale aj klesať, preto je najvýhodnejšie investovať dlhodobo. Čím dlhší investičný horizont si zvolíte, tým menej sa prejaví prípadný pokles vašej investície na hodnotu vašej investície.